Danmarks skolor fortfarande stängda


Det är fjärde veckan som danska skolor håller stängt. En konflikt mellan kommun och lärare har resulterat i att 900 000 elever och 60 000 lärare utestängs från skolorna, en lockout som börjar få märkbara konsekvenser i samhället.

Avgångselever som missar sina slutprov, autistiska barn som är beroende av skolmiljön för att fungera, och föräldrar som får stanna hemma och ta hand om sina barn istället för att arbeta är några av de som drabbats hårdast av lärar-lockouten i Danmark.

Bakgrunden till konflikten är enligt ordföranden” target=”_blank”>Kommunernes Landsforening (KL) inte velat förhandla med lärarna om reformförslagen, som handlar om att spara pengar.

Om reformerna hade antagits i sitt nuvarande skick hade lärarna förväntats prestera fler undervisningstimmar, vilket skulle innebära att tiden att förbereda lektionerna skulle skäras ned.

”Vi har försökt att kompromissa med KL i förhandlingarna, men de har inte önskar förhandla eller diskutera några av våra förslag. Antingen ska vi skriva under eller så blir det lockout”, sade Madsen.

Han tror att mindre tid till att förbereda lektionerna skulle leda till sämre undervisning för eleverna.

”Engagerade lärare gör ett gott arbete, och det får man inte om man pressar lärarna”, sade Madsen.

KL:s presschef Jonas Heltberg säger att det är nödvändigt att ändra på lärarnas arbetstidsregler om man ska lyckas med att förbättra det danska skolväsendet.

”Självklart ska lärarna ha tid att förbereda lektionerna”, sade Heltberg. ”I dag får alla lärare samma tid till förberedelser, oavsett om de är nyutexaminerade eller erfarna, oavsett vilket fack de undervisar i, oavsett vilka elever de undervisar, etc. Det menar vi är för flexibelt.”

Lärarna har i genomsnitt en arbetstid på 37 timmar i veckan, och av dem så ägnas för närvarande runt 39 procent av den tiden till att undervisa, enligt KL.

Det är ännu inte bestämt hur länge lockouten ska fortgå. Lärarna är beredda att hålla ut, säger Madsen, men frågan är om föräldrarna kan acceptera att skolorna fortsätter att hålla stängt. Problemet väntas bli större och större allt eftersom tiden går.

Madsen tror att regeringen måste komma med en lag som framtvingar en kompromiss mellan parterna, ifall konflikten ska få en lösning.

Det är första gången som lärare i Danmark drabbas av en lockout, och den har tagit sig historiska proportioner.

Danmarks stadsminister Helle Thorning-Schmidt sade i ett uttalande att hon tycker att det allra bästa vore ifall parterna kom till en gemensam lösning på konflikten. Hon påminde om de allvarliga arbetskonflikter som skett vid tidigare tillfällen i Danmark. Som 2008, då bland annat sjukhusen drabbades av en stor strejk, och många familjer fick problem med barnomsorgen eftersom pedagogerna strejkade.

”Det var en konflikt där parterna själva efter ett tag hittade en lösning. Det var inte en fråga om statlig inblandning. Så lockouter och strejker används för att lösa konflikter på den danska arbetsmarknaden”, sade hon på en” target=”_blank”> den 2 april.

Sedan dess har drygt 3 veckor gått, och läget är fortfarande låst.

Madsen berättar att lärarkåren har gjort många aktioner, med mycket kreativitet och humor, under lockouten. Utöver den stora mänskliga kedjan som tusentals lärare bildade från Roskilde till Köpenhamn, som media rapporterade om runtom i världen, så har man haft olika happenings på gatorna och det har varit demonstrationer och flashmobs. Man har spelat in filmer och skapat musik.

”Stämningen är mycket fin, och det har varit god uppbackning för våra aktiviteter”, sade Madsen.

Madsen tror att det här bara är början på en rad konflikter som kommer att uppstå i Danmark när regeringen ska spara pengar i den offentliga sektorn.