Danmark toppar måttet bruttonational-lycka
Flickorna kommer från en skola i Thimphu, Bhutan, de bär traditionella kläder, den 2 juni 2013. Bhutan är en avlägsen nation i Himalaya, med vackra omgivningar och buddhistisk kultur där den nationella lyckan prioriteras över ekonomisk tillväxt. (Foto: Roberto Schmidt / AFP)


I Danmark lever världens lyckligaste folk enligt en FN-undersökning. Norge kommer därefter, Sverige blev femma, Finland sjua och Island nia. De nordiska länderna toppar därmed listan över lyckliga länder.

För teoretiker kan undersökningar om hur människor i olika länder upplever lycka anses som flumiga, men inte FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon för han har deklarerat på FN:s hemsida att lycka borde vara ett övergripande mål för all världens folk.

Faktum är att under förra året antog FN:s generalförsamling ett förslag från kungariket Bhutan om att fastställa ett datum för en Internationell lyckodag. FN:s 193 medlemmar fattade enhällit beslutet att den dagen ska infalla på den 20 mars.

Inför den första Internationella lyckodagen uttryckte Ban Ki-moon att ”Världen behöver ett nytt ekonomisk paradigm” som erkänner att samspelet mellan det sociala, ekonomiska och det miljömässiga välbefinnandet är odelbart.

Bhutan använder detta mått, bruttonational-lycka, och lever efter det sedan 1970. Detta mått går förre mätningen av den ekonomiska tillväxten BNP i det lilla kungariket, kan man läsa på un.org.

Den aktuella FN-undersökningen har tittat på länders BNP, invånarnas förväntade livslängd och vid en enkätundersökning avgavs svar om upplevd frihet, generositet och samhörighet, skriver di.se.

Enligt årets FN-rapport har världen faktiskt blivit en lyckligare plats. Lyckan har förbättrats påtagligt i 60 länder, medan 41 länder anser att lyckan har minskat.

Sist FN gjorde liknande undersökningar var 2005 och 2007. Jämfört med då och nu upplever befolkningen i Angola den största förbättringen, men Sydamerika och Karibien har också fått det bättre.

Den största försämringen känner egyptierna av. Minst lycka upplever människorna i Togo, Benin, Centralafrikanska republiken, Burundi och Rwanda.