Danmark planerar att förbjuda lössnus


Snart kan det vara slutsnusat i Danmark, om ett planerat lagförslag så småningom blir verklighet.

Det handlar om lössnus, som tidigare varit tillåtet i Danmark, medan portionssnus har varit förbjudet. Den här något motsägelsefulla situationen har dock varit baserat på en feltolkning av EU:s tobaksdirektiv, skriver Danmarks hälsominister Astrid Krag i ett svar till landets rättsliga utskott den 28 februari.

”Regeringen har som en följd av detta beslutat att lägga fram ett lagförslag för att förbjuda marknadsföring av lössnus i Danmark, och bringa de danska reglerna i överensstämmelse med EU-rätten,” avslutas svaret.

EU har nämligen tagit de första steget mot en rättssak mot Danmark i frågan, sade hälsoministern till nyhetsbyrån Ritzau, enligt Jyllands-Postens nätupplaga. Tidningen förutser även att hälsoministern kommer att stöta på motstånd från andra partier i Folketinget, som alltså stöttar de ”sjömän, svenskar och andra snusentusiaster” som enligt tidningen annars riskerar att bli av med sitt snus.