Dammlunga stort problem för gruvarbetare i Gansuprovinsen
En gruvarbetare från guldgruva 460 som invalidiserats av silikos (dammlunga). (Foto: Sound of Hope)


Nästan 100 gruvarbetare i Gansuprovinsen har ådragit sig lungsjukdomen silikos, också kallad ”dammlunga” eller ”stenlunga”. Det är inte ovanligt att gruvarbetare drabbas av detta om de inte har fullgod skyddsutrustning, eftersom de då andas in stendamm. De som drabbas kan inte arbeta längre och många dör av sjukdomen.

Familjerna till arbetare vid guldgruva 460 i staden Jiuquan berättade för Sound Of Hope om sin situation.

Etablerandet av guldgruvan på berget innebar arbetstillfällen åt  många fattiga från grannbyarna. De fann dock att arbetsförhållandena var dåliga och ledningen korrupt. Det fanns varken förebyggande åtgärder mot damm, skyddsutrustning eller ventilation. Under de senaste sex åren har många gruvarbetare utvecklat sjukdomen silikos.

Yu Tianyue från byn Shuigou sade att hans far, Yu Qinghai, arbetade många år i gruvan och drabbades av sjukdomen förra året.

– Det finns inga effektiva mediciner och det blir allvarligare för varje dag. Vi har enorma utgifter på grund av det här.

Han sade att hans far blev andfådd bara efter några steg och har en förskräcklig hosta. Försäkringspengarna är minimala och täcker inte deras utgifter eftersom fadern måste få nya syrgastuber från sjukhuset var tredje till femte dag.

– Anledningen till att det inte finns någon skyddsutrustning mot damm är att ägaren vill spara pengar, sade Yu.

Han berättade också att offren ofta inte kan fortsätta arbeta när de utvecklat sjukdomen. De kämpar för att försörja sina familjer och skicka sina barn till skolan. Det är nu vanligt att man ser tonåringar resa till andra städer för att arbeta så de kan försörja sina familjer.

– Eftersom det inte finns några kontrakt finns det heller ingenstans man kan klaga. Nästan alla män mellan 30 och 40 i våra byar har redan utvecklat sjukdomen. Det finns inga pengar till deras barns utbildning.

Li, som kommer från byn Miaotai, arbetar i gruvan i fråga. Hans far och sex farbröder har sjukdomen och en av dem dog förra året. Han berättade att gruvan ligger avsides och att det är dålig vattentillgång där. Maten ledningen förser med är ofta mycket dålig och kvaliteten på dricksvattnet likaså.

Lis beskrev förhållandena i gruvan som ”extremt dåliga”. För att hålla nere produktionskostnaderna finns inga säkerhetsåtgärder. De masker som finns är av undermålig kvalitet.

– Vi är helt utmattade av att arbeta på det där stället. Vi kan inte ens tjäna några hundra dollar i månaden. Dessutom drar ägaren ofta av från vår lön. Vi är migrantarbetare, vi förstår oss inte på arbetskontrakt och vi vet inte hur vi ska försvara våra rättigheter.

Li berättade att hans famlij bekostat hans behandling och nu har de skulder. Många familjer har blivit fattiga och dragit på sig stora skulder.

Jordbruket i området är primitivt och utan maskiner, man använder oxar för att plöja med. Männen som arbetar i gruvorna har blivit för svaga för att kunna sköta jordbruksarbetet och måste be släktingar och vänner om hjälp.

Enligt Li är det här ett problem för alla som arbetar i gruvorna.

– Först gör vi av med alla pengar vi tjänat på behandling för sjukdomen, sedan måste vi låna pengar från vänner och släktingar och till sist kan vi bara vänta på att dö efter att alla pengarna är slut.

Det finns över 500 gruvbolag
i Jiuquan-regionen i Gansuprovinsen och byborna säger att det är vanligt med illegal gruvdrift.

Pan Zhanlin, som äger guldgruva 460, är även representant för Suzhoudistriktet i den nationella folkkongressen. Ursprungligen fick man tillåtelse för brytning på bara en halv kvadratkilometer, men nu täcker gruvan över 450 kvadratkilometer.

Hittills har tre personer dött av silikos i byn Miaotai och ett dödsfall har inträffat i den närbelägna byn Shuigou.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/35457/