Dammen vid De tre ravinerna ett politiskt problem
Fu Xiuqiong och hennes man Jiang Yongchang bor i ett provisoriskt skjul, efter att lokala tjänstemän jämnat deras hem med marken för att bereda plats för de höjda vattennivåerna i vattenreservoaren vid De tre ravinerna i Kina. (Frederic J. Brown/AFP/Getty Images)


Kinas regering utsätter sig för en kommande katastrof i och med projektet ”De tre ravinerna”, eftersom man alltid handskats med problemen som politiska istället för vetenskapliga, säger Wang Weiluo, en välkänd kinesisk hydrolog som för närvarande bor i Tyskland.

Sedan dammen fylldes med vatten har de konsekvenser som förutsagts av experter gradvis manifesterat sig, och omvärlden blir allt oroligare. Wang anser att det nu är dags att spränga dammen, för att undvika den hotande katastrofen. Om några få år kommer en sprängning inte vara genomförbar på grund av sedimenteringen framför dammen.

Wang förmodar att den kinesiska regeringen inte kommer att angripa problemet ur ett vetenskapligt perspektiv.

– Enligt den tredje ledargenerationen var avsikten med projektet att uppfylla den första generationen KKP-ledares dröm, förklarar Wang. Nu är det den fjärde generationen. Vad är skillnaden mellan den tredje och den fjärde generationen? Jag hänvisar inte till värdet av deras politiska idéer, utan till deras kunskaper.

Wang berättar att president Hu Jintao hade hydrologi och premiärministern Wen Jiabao hade geologi som huvudämne på universitetet. Nu möter de två stora problem. Först svämmade dammen över de närliggande byarna.

– President Hu måste vara väl medveten om att evakueringen av De tre ravinerna-projektet inte har fungerat.

Han anser att jordskred är det andra problemet, och att premiärminister Wen borde förstå det.

– Både Hu och Wen deltog när den tredje generationens ledare beslutade att fortskrida med dammprojektet. I januari 1993, när Wen Jiabao var vice premiärminister, godkände statens styrelse projektet. I februari 1992 sammankallades KKP:s centralkommittés politiska byrå och godkände projektet. Hu Jintao var medlem i den stående kommittén vid den tidpunkten. Eftersom de båda två godkände projektet är det svårt för dem att påstå att de inte har kunskap eller ansvar. Kort efter att kommunistpartiet haft sin 17:e nationalkongress i oktober, sades dammprojektet i De tre ravinerna vara mönstret för kommunistpartiets vetenskapliga förutseende. Så nu är frågan om Hu och Wen har modet att göra sanningens röst hörd och bryta med den tredje generationen. Det råder inga tvivel om att de inte vågar, anser Wang

Varför skulle de inte våga?

– När projektet i De tre ravinerna påbörjades spelade det en stor roll i att göra reklam för socialismens fördelar. Det var ämnat att lyfta svårmodet som hela landet upplevde efter massakern vid Himmelska fridens torg 1989, förklarar Wang.

– Från allra första början behandlades problemen med dammen alltid som politiska frågor, fortsätter Wang. 1986 frågade sig Zhao Ziyang vad som skulle hända om hälften av representanterna i folkets nationalkongress inte stod bakom projektet? Deng Xiaoping sade att vissa personer alltid skulle stå i opposition till kommunistpartiet (han hänvisade naturligtvis till de erfarna medlemmarna i folkets politiska rådgivningskommitté). Han drog alltså slutsatsen att projektet skulle bli en politisk fråga vare sig det godkändes eller ej, därför skulle det godkännas.

– 1992 var Jiang Zemin och Li Peng inte säkra på huruvida projektet skulle godkännas av ens hälften av folkets nationalkongress. Så precis innan folkets nationalkongress sammankallades kallade Jiang några av nationalkongressens medlemmar till ett speciellt möte, där han bad dem rösta ja till projektet. Som ett resultat stöddes projektet av två tredjedelar av kongressens medlemmar, vilket var en exakt motsvarighet till antalet KKP-medlemmar i kongressen.

Wang menar att eftersom politiken överskuggar vetenskapen i Kina så kommer Kinas regering som inte medger sina misstag att orsaka en oundviklig katastrof inom en nära framtid.