Dåligt väder får Italien att intensifiera säkerheten
Folk bär sopor i centrala Genua den 11 oktober, efter att en person dog dagen innan när vattenmassorna svepte genom staden efter oväntat kraftigt nattligt regn som överraskade beslutsfattarna, trots liknande dödliga översvämningar för nästan tre år sedan. En av Genuas största floder, Bisagno, svämmade strax före midnatt över sina bräddar efter dagar av kraftigt regn. Floder av grumligt vatten forsade genom gatorna i den medeltida hamnstaden och krossade skyltfönster och svepte undan bilar. (Marco Bertorello /AFP Getty


Dagar av skyfall har skakat Italien och gjort gatorna till floder, förstört butiker och bostäder och dödat fyra personer. Hösten har precis börjat och det protesteras högljutt över bristen på säkerhetsåtgärder inom områden som redan drabbats av liknande händelser några år tidigare.

Dels har regeringen satt igång förvaltningsorganet "Italia Sicura"(Säkert Italien). Samtidigt håller miljögrupper och företagsorganisationer tillsammans med lokala borgmästare och tekniker, på att bli organiserade. Den 15 oktober presenterades "Koalition för förebyggande av hydrogeologisk risk".

Det är väl känt att det italienska territoriet är bräckligt och att urbaniseringen har ökat problemen i vissa regioner. Vad som saknas hittills, enligt koalitionen, är "samordnade insatser”, rapporterar Legambiente, en ledande miljögrupp i Italien, bland dussintals deltagande organisationer.

I hamnområden gäller det främst förseningar i arbeten på grund av byråkrati och rättsliga överklaganden. I onsdags aviserade regeringen vid ett parlamentariskt miljöutskott att dekretet "Sblocca Italia" (Lås upp Italien) innehåller åtgärder som ska påskynda processen: specifikt att man kan starta brådskande arbeten utan upphandling, och utan vara begränsad taket på 5,2 miljoner euro som fastställts av EU.

Lagändring föreslås

Lagändringen kommer då utöver de löften som statsministern Matteo Renzi gjorde för några dagar sedan, om att omedelbart anslå 25 miljoner euro för Genua där Bisagno svämmade över den 9 oktober. Huvudstaden i Ligurien har hittills fått betala det högsta priset för översvämningar, 300 miljoner euro för skador, enligt Confcommercio, ett statsförbund för företag.

Kontroversen om bristen på varningar från det regionala varningssystemet frammanar minnen av katastrofen 2011, då sex personer miste livet. Medborgarna skyller på politiker för att under de senaste tre åren inte ha gjort tillräckligt för att skydda och förebygga.

Dekretet "Lås upp Italien" har kritiserats av koalitionen. De upplever att de lagstiftande åtgärderna "verkar gå i motsatt riktning i förhållande till införandet av en politik för rutinmarkvård som kombinerar miljöskydd och hydrogeologisk riskminskning." De pekar i synnerhet på svårigheten för lokala samhällen "att aktivt deltaga i arbeten relaterade till eget territorium".

"Säkert Italien"

"Säkert Italien”, som kommer att genomföra ändringar av "Lås upp Italien," meddelade att inom de första sex månaderna av 2015 kommer det att finnas 1622 arbeten" som redan är finansierade, men låsta", sade den allmänna samordnaren Erasmo D’Angelis i ett uttalande. Han försäkrade också att han kommer att frigöra 95 miljoner som kommer att nå upp till 1 miljard euro under de närmaste dagarna." Detta dilemma kommer att sluta: Vi har en regel som förhindrar blockering av arbeten som räddar liv. Ingen rättstvist kommer att stoppa arbeten".

Med tanke på de 6 633 italienska kommuner där det finns hydrogeologiska riskområden – 82 procent av det totala där över sex miljoner medborgare lever (Räddningstjänstens uppgifter) – är det uppenbart att med den pågående klimatförändringen kommer bevarandet av territoriet att bli en prioritet för den italienska regeringen.
Läs den ursprungliga italienska artikeln här

Översatt från engelska