Dåliga byggnader förvärrade förödelsen på Nya Zeeland
Räddningsmanskapet står nära de rykande ruinerna av CTV-byggnaden efter den förödande jordbävningen i Christchurch den 22 februari. Jordbävningen har gett insikter om hur man förbättrar säkerheten för framtiden. (Foto: Marty Melville / Getty Images)


Medan räddningsarbetare fortsätter sin granskning av förödelsen som skakade Christchurchs centrala affärsdistrikt förra veckan, undersöker experterna noggrannt varför staden utsattes för sådana omfattande skador och så många dödsfall i jordskalvet som uppmätte 6,3 på Richterskalan.

George Walker, en specialist inom jordbävningsteknik, byggnormer och hantering av katastrofrisker, säger att det stora antalet dödsfall, som sannolikt kommer att nå över 200, till stor del berodde på att byggnader uppförda före 1970 kollapsade och inte klarade av jordbävningen.

Walker avlade sin doktorsavhandling om jordbävningsteknik i Nya Zeeland och är nu adjungerad professor i byggnadskonstruktion på James Cook University i Queensland, Australien.

Nya Zeeland är unikt på så sätt att man kräver utvärdering och förstärkning av gamla byggnader för att göra dem motståndskraftigare mot jordbävningar, men de åtgärder som krävs för att göra detta kan nu vara inaktuella och måste ses över.

Fastän Nya Zeeland, enligt Walker, har en av världens mest avancerade byggnadsnormer som ”nära nog innehåller allt vi vet om jordbävningsteknik,” kan ny byggnormslagstiftning, som riktar sig till byggnader uppförda före 1970, ha varit alltför slapp.

– Jag tror att det kommer att visa sig att nästan alla de människor som omkom dog till följd av brister i vad vi skulle kunna kalla för ”byggnormsbyggnader före modern tid”, sade han.

Den stora jordbävningen i Christchurch har fört fram i ljuset de delar av lagstiftningen för den befintliga byggnadsnormen som kan behöva ändras eller förstärkas.

Ett annat område som granskas noggrant av experter är byggnadernas ”fundamentformgivning”.

Walker sade att en överraskande effekt av de två jordbävningar som drabbat Christchurch under de gångna sex månaderna är mängden kondensering.

Kondensering finns där det sipprar upp vattendränkt sediment från marken och oftast indikerar det att det finns mycket luft och instabilitet i marken.

Denna kondensering gjorde marken i hela Christchurchregionen ”uppslammad”, vilket betyder att marken inte var tätt packad eller stabil.

Walker sade att han trodde att Hotel Grand Chancellor, som var relativt nybyggt och en av de högsta byggnaderna som påverkades av skalvet, skadades till den grad att det måste rivas på grund av kondensering vid grunden.

Uppslammad jord är dock inte problemet, sade han, det finns många städer runt om i världen som är byggda på flodbanker.

– Ingenjörer har tester för att bestämma sådana här saker. Frågan gäller att om man kan känna igen marken som är ömtålig, sade han.

– Kanske testerna behöver revideras. Det kan tyckas vara det mest sannolika.

Även om det är svårt att förutse exakt var nästa skalv kommer att slå till i Nya Zeeland finns det områden som är mer utsatta för jordbävningar än andra.

Men en av de största faror som nyzeeländare kommer att ställas inför efter det senaste skalvet är deras egen självbelåtenhet.

Walker sade att medvetenhet både hos enskilda och på samhällsnivå är avgörande för överlevnaden, och lade till att folk borde veta vad som behöver göras och vad det finns för rutiner.

– I de mer jordbävningsutsatta områdena i Japan finns krispaket vid varje ytterdörr, kompletta med skyddshjälm, sade Walker.

Översatt från engelska.