Dålig sömn kan vara tidigt tecken på Alzheimer
Alzheimers sjukdom kommer smygande och det kan ta lång tid innan minnet börja svikta allvarligt och den alzheimersjuke inte längre känner igen sina nära och kära. Nu har forskare sett att sömnproblem kan vara ett tidigt tecken på sjukdomen. (Foto:AFP/ Sebastian Bozon)


Alzheimers sjukdom som brukar även kallas för de anhörigas sjukdom, innebär att nervcellerna i områden i hjärnan förtvinar och dör. Idag vet man inte orsaken till sjukdomen men antalet drabbade ökar. Sjukdomen har ett smygande förlopp och sömnproblem kan vara tidiga symtom på Alzheimer, tror amerikanska forskare.

Alzheimers sjukdom kommer långsamt och kan ha pågått en lång tid innan patienten uppvisar de vanligaste symtomen som minnesvårigheter, problem med att hitta ord och störd tidsuppfattning.

Utmaningen för läkarna är att tidigt kunna diagnostisera sjukdomen och för forskarna att finna ett bromsande medel för bildningen av de så kallade amyloida placken i hjärnan som man tror orsakar sjukdomen.

En studie, som gjorts på möss vid Washington University School of Medicine i USA, har visat att när de första tecknen på alzheimerplack uppstår i hjärnan, påverkar det de normala  sömnvanorna.

”Om sömnavikelser börjar så tidigt under Alzheimers sjukdom, kan de förändringarna ge oss ett lättupptäckt tecken på ett sjukdomstillstånd,” säger forskarna bakom studien i ett pressmeddelande.

En av forskarna, David M. Holtzman, har i en tidigare studie som gjorts på möss sett att hjärnans nivåer av plack steg naturligt hos friska möss när de var vakna, för att sedan sjunka när de somnade. Berövade man sömnen hos mössen så stördes denna cykel och bildningen av plack påskyndades.

Den nya studien visar att de första tecknen på hjärnan, när plack uppstår, är att de naturliga fluktuationerna av betaamyloidnivåerna avstannar hos både möss och människor.

Möss är nattdjur och sover normalt 40 minuter för varje timme i dagsljus, men när alzheimerplack började bildas i deras hjärnor sjönk deras genomsnittliga sömntid till 30 minuter per timme.

För att undersöka om betaamyloidnivåerna hade en koppling till sömnförändringar gav forskarna ett vaccin av betaamyloider till en ny grupp möss med samma genetiska förändring.

När mössen blev äldre utvecklade de inga plack i hjärnan och deras sömn förblev normal och betaamyloidnivåerna i hjärnan fortsatte att stiga och sjunka regelbundet.

Nu arbetar forskarlaget vidare på att utvärdera om sömnproblem kan vara en tidig markör för patienter med Alzheimers sjukdom.

Fakta om Alzheimers sjukdom

I dag anses 25 miljoner människor i världen vara drabbade, en siffra som väntas öka till runt 80 miljoner år 2050. Att problemet växer beror inte enbart på att befolkningen blir allt äldre.

Både i Sverige och utomlands står också vården i begrepp att införa nya metoder för tidig upptäckt och diagnostik, som innebär att patienter med minnesbesvär kan få diagnosen tidigt och leva med den under lång tid.

Det var inte länge sedan man ansåg att diagnosen på Alzheimers sjukdom bara kunde ställas i efterhand, vid obduktion. I dag används minnes- och funktionstester, och vi börjar nu se en kombination av minnestester med prover från ryggmärgsvätska och bilddiagnos med magnet- och PET-kamera.

Källa: Karolinska Institutet