Dålig munhälsa ökar risk för benbrott
Behandling av munhålan kan förebygga andra sjukdomar och därmed minska sjukvårdskostnader, enligt en ny studie. (Foto: Attila Kisbendek/AFP)


Personer som lider av benskörhet och tandlossning löper tio gånger större risk att drabbas av benbrott, visar en ny studie vid Högskolan i Kristianstad.

En god munhälsa är av största vikt för den allmänna hälsan. Det visar en svensk studie som publicerats i den ansedda tidskriften Bone.

– Inflammationer i munhålan, parodontit, kan påverka övriga delar av kroppen eftersom de kan sprida sig genom blodbanan. Med behandling av munhålan kan man rimligtvis förebygga andra sjukdomar och därmed minska sjukvårdskostnader, säger Stefan Renvert.

Professorerna i oral hälsovetenskap, Stefan Renvert och Rutger Persson, har med hjälp av ett forskningsmaterial, studerat 2 000 personer över 60 år.

Under flera år har forskarna följt och registrerat personernas vård och tandvård.

– Materialet är unikt ur tandvårdssynpunkt. Det finns väldigt lite publicerat om åldersgruppen 60-90 år, trots att den gruppen är en stor konsument av vård. Därför är det viktigt att kartlägga och förstå sjukdomskomplex, säger Rutger Persson i ett uttalande.

Resultatet av studien visar att de inte är de enskilda faktorerna i sig som är avgörande. Personer med benskörhet löper fyra gånger större risk få frakturer i höfter och handleder. För personer som enbart lider av tandlossning är risken två gånger större.

För personer som lider av både benskörhet och tandlossning är risken tio gånger högre för handleds – och höftfrakturer jämfört med dem som inte har någon av dessa åkommor.

Studien har betydelse för folkhälsan och enligt forskarna har den väckt socialdepartementets intresse. Det finns en viktig koppling mellan tandvårdsförsäkringens konsekvenser och hur den påverkar den allmänna hälsan, anser Stefan Renvert och Rutger Persson.

– Munhålan har länge betraktats som en balkong som inte hör till kroppen. Här visar vi att det verkligen finns ett samband. Det är viktigt att politiker, vårdansvariga och allmänhet förstår det, säger Rutger Persson.

En tidigare studie, den så kallade Stockholmsundersökningen visar också en tydlig koppling mellan dålig munhälsa och ohälsa.

Birgitta Söder, tidigare tandhygienist med professur i odontologisk profylaktik vid Karolinska Institutet, var med och startade den omfattande studien 1985.

– Vi upptäckte att personer som lider av parodontit hade en 3,6 gånger högre risk att dö i hjärt-kärlsjukdomar, cancer eller sjukdomar i mag-tarmkanalen än resten av befolkningen, skriver hon på Dental24, en nyhetssida inom odontologi.