Dålig koll på kostnader för nedskräpning i svenska kommuner
Sju av tio kommuner vet inte vad nedskräpningen kostar medborgarna. (Foto: Pablo Blazquez Dominguez /Getty Images)


Bara var femte kommun känner till omfattningen på de kostnader som nedskräpningen medför.

Inför valet den 19 november av Årets Håll Sverige Rent-kommun 2015, skickades en enkätundersökning ut i oktober till samtliga 290 kommuner i Sverige.

147 kommuner svarade (51 %) och resultaten visar att nedskräpning inte prioriteras, bara tre av tio kommuner hade beräkningar för kostnaderna.

Bohuskusten skräpigast i norra Europa

– Det finns några kommuner som klokt nog satsar på att få människor att inte skräpa ner. De kommuner som förebygger nedskräpning får förutom trivsammare och tryggare gator och torg också resurser över till annat, säger Johanna Ragnartz, vd på Håll Sverige Rent i ett pressmeddelande.

Vid tidigare schablonberäkningar har Håll Sverige Rent uppskattat den årliga kostnaden för nedskräpningen i Sverige till 2 miljarder kronor.