Dalai Lama prisar Tintin


På torsdag delar Dalai Lama ut utmärkelsen ”Light of truth” i Bryssel. Pristagare är Tintin-författarens Hergés stiftelse och sydafrikanske ärkebiskopen Desmund Toto. Priset ges till enskilda personer eller organisationer som har bidragit till att lyfta fram Tibet-frågan i ljuset. Utmärkelsen kan också ses som en påminnelse om att det går att lösa konflikter på fredlig väg.

Hergés-stiftelsen får priset för att med serieboken Tintin i Tibet ha spridit den tibetanska kulturen och miljön till en ny och större publik. År 2001 stoppade stiftelsen den kinesiska upplagan för att den hade givits titeln Tintin i Kinas Tibet.
 
Eva Qvarnström, vice ordförande i Svenska Tibet-kommittén: 
Vad anser du om att ge Tintin Light of Truth-utmärkelsen?
– Jag har inte läst boken själv, så det är svårt att kommentera. Men när folk pratar med oss och berättar om varför de känner till Tibet-frågan är det ofta för att de har läst Tintin i Tibet. Det gör ju att många som kanske aldrig skulle känna till situationen har fått upp ögonen för den. På så sätt är ju priset mycket positivt.
          
Hur ser situationen ut idag för ett självständigt Tibet?
– Dalai Lama har ju övergett tanken på ett självständigt Tibet de senaste 20 åren, utan han och exilregeringen arbetar för ett självbestämmande. Det har pågått en dialog mellan Kina och Tibet ungefär de senaste tre åren om ett självbestämmande inom gränsen för Kina, så vi får inte sluta hoppas, men Kina är väldigt vaga. De flesta tibetaner vill nog ha ett självständigt Tibet, men Dalai Lama har valt en gyllene medelväg. Att arbeta för ett självständigt Tibet inne i Tibet är mycket svårt. Bara du sätter upp en bild på Dalai Lama kan du få sex månaders fängelse. Förtrycket av folket är stort, det förekommer många politiska fångar och tortyr är vanligt. På klostren tvingas munkar och nunnor att skriva på intyg att de inte följer Dalai Lama.