Dalai Lama lämnar över ansvaret till Tibets befolkning
Dalai Lama vill ge mer makt åt Tibets befolkning att bestämma över sin framtid. (Foto: AFP /Oliver Laban-Mattei)


Dalai Lama anser att samtalen med den kinesiska regeringen om Tibets självständighet har varit ett ”misslyckande”. Den 73-årige tibetanske ledaren har nu beslutat att på obestämd framtid lämna ifrån sig sitt politiska ansvar. Detta på grund av Kinaregimens ovilja till uppriktiga samtal. 

Under firandet av årsdagen för den tibetanska barnbyn i Dharamsala i slutet av oktober talade Dalai Lama om relationen mellan Kina och Tibet. På hemsidan dalailama.com kan man läsa delar av transkriptionen från talet.

Dalai Lama sade att Tibet nyligen har gått igenom en kris och att människor från det tibetanska samhällets alla hörn – munkar och nunnor, troende och icke-troende i alla åldrar inräknat partimedlemmar, studenter och till och med de tibetanska studenter som studerar i Kina – uttryckt sitt missnöje med den kinesiska regeringen.

– Realistiskt sett, vid den tidpunkten så kunde den kinesiska regeringen inte ignorera detta, den borde ha vidtagit lämpliga åtgärder med hänsyn till den verkliga situationen. Det gjorde de emellertid inte. De ignorerade tibetanernas vilja totalt, stormade framåt och gjorde nedslag mot de protesterande tibetanerna och kallade dem för ”separatister” och ”politiska rebeller”, sade han.

Dalai Lama menade att Tibet fram till idag intagit en position som skulle gynna såväl Tibet som Kina och att många av världens länder därför har visat sitt stöd för Tibet. Han säger att deras fundamentala plikt och yttersta mål är att åstadkomma en positiv förändring i Tibet, men att de inte har haft möjlighet att uppnå detta mål. 

– Därför nämnde jag i mitt första uttalande i det europeiska parlamentet i Strasbourg 1988 att det ytterst är Tibets befolkning som fattar beslutet i frågan.

1993 upphörde direktkontakten mellan Kinas regim och exiltibetanerna. Dalai Lama berättar att de i största möjliga utsträckning försökte att rådslå med den tibetanska befolkningen och att det beslutades att man skulle bibehålla samma inställning i frågan som tidigare.

Han menar att tibetanerna från allra första början valt en demokratisk väg.

Den kinesiska regimen ställer Dalai Lama ansvarig för oroligheterna i Tibet under året som gått. Dalai Lama har offentligt uppmanat Peking att komma med en detaljerad förklaring i den här frågan och att de kan skicka utredningsteam till Dharamsala för att gå igenom alla arkiv i exilregeringens departement och kontor. De är även välkomna att gå igenom inspelade tal och uttalanden. 

– Än så länge har inga utredningsteam kommit. Kina fortsätter dock att häva ur sig kritik mot mig, säger han.

Med denna utveckling i åtanke anser Dalai Lama att det kan komma att bli till hinder i den rådande konflikten ifall han som person fortsätter att hålla fast vid sin inställning i frågan. 
– Därför är det bättre om det tibetanska folket själva beslutar om vad som är bra för Tibet. Jag behöver inte lägga mig i detta, sade han.

Den 11 september 2008 beslutade Dalai Lama att han inte längre kommer att bära samma ansvar som han gör idag. I sitt tal säger han att han inte längre ser någon mening i att fortsätta. Han tillägger dock:

– Men om de kinesiska ledarna på ett ärligt sätt upptar samtalen kanske jag är i position att ta på mig ansvaret igen. I så fall kommer jag uppriktigt att försöka tillmötesgå dem. Det är väldigt svårt att ha att göra med människor som inte är uppriktiga. Därför säger jag detta öppet till media: Jag har tilltro och tillit till det kinesiska folket; min tilltro och tillit till den kinesiska regeringen blir emellertid allt mindre.

Dalai Lama har kallat den invalda tibetanska ledningen till diskussioner kring dessa frågor på ett speciellt möte tredje veckan i november. Huvudfrågan är att hela befolkningen borde ta sitt ansvar, borde sätta sig in i frågorna och borde komma fram till hur man ska gå till väga för att uppnå gemensamma mål. 

– Med andra ord: Alla tibetaner borde samarbeta i en kollektiv anda och diskutera frågan inför oss, noga överväga den tibetanska befolkningens kortsiktiga och långsiktiga välfärd. Det slutgiltiga valet måste göras av det tibetanska folket.

Dalai Lama:

Dalai Lama är sedan i slutet av 1500-talet titeln på den tibetanska buddhismens högste ledare. Fram till 1951 då Kina invaderade landet hade Dalai Laman stor politisk makt i Tibet. Den nuvarande Dalai Lama är den 14:e sedan 1391. Han heter Tenzin Gyatso och föddes 1935. 1959 flydde han från Tibet och bosatte sig i Dharamsala i norra Indien, där en exilregering bildades. ”Dalai” är det mongoliska ordet för ”ocean”. ”Lama” står för ordet ”guru”. Vanligtvis översätts Dalai Lama som ”Vishetens ocean”. Enligt traditionen börjar tibetanska munkar att söka efter Dalai Lamans reinkarnation då en Dalai Lama gått bort. Letandet kan ta flera år. 

Sedan invasionen av Tibet anser sig Kinas regering ha rätt att bekräfta utnämningen av de höga lamorna i Tibet . De har utövat sin politiska makt vid utseendet av Panchen Lama som är fullbemäktigad att utse nästa Dalai Lama. 

Den kinesiska politiken i Tibet har beskrivits som ett ”kulturellt folkmord”. Bland annat har man förflyttat ett stort antal etniska kineser till regionen vilket innebär att tibetanerna idag är i minoritet i sitt eget land.