Dags att förbereda sig för säsongens influensa


Influensasäsongen närmar sig och nyligen påvisades årets första influensafall vid mikrobiologen, Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Provet kom från en man i Stockholmsregionen. Mannen hade inte varit utomlands den senaste månaden. Vad skall man tänka på vid smitta och när bör man uppsöka läkare?

Det första influensafallet i Stockholm har visat sig vara en H3N2, som liknar de stammar som har cirkulerat i Sverige under det två senaste säsongerna, rapporterar smittskyddsinstitutet.

Influensafallet som för ett par veckor sedan påvisades vid Karolinska universitetssjukhuset var av A-typ. Influensa orsakas alltså av ett virus och det hjälper inte att behandla med antibiotika. Man talar om tre virustyper, influensa A, B och C, vilka tillhör gruppen ortomyxovirus. Främst är det A och B som framkallar den typiska influensasjukdomen.

Eftersom influensavirus är mycket föränderligt kan man insjukna i influensa flera gånger. Ett visst skydd får man efter en genomgången sjukdom. Det räcker helt eller delvis under några år.

Ibland, då influensavirus helt och hållet ändrat skepnad, blir alla helt mottagliga. Spanska sjukan, ryska snuvan, asiaten och Hongkong-influensan är namn på influensautbrott som fått bära namn från de länder där de uppstått.

Vid första världskriget skördade spanska sjukan fler människoliv än vad själva kriget gjorde. Veterligen har ingen annan infektionssjukdom krävt så många liv under så kort tid. Man räknar med att 500 miljoner människor över hela världen insjuknade och att 21 miljoner avled. Man vet inte säkert hur många som insjuknade i Sverige, men man brukar räknar med att 35 000 svenskar dog till följd av sjukdomen, varav många ungdomar.

Eftersom utbrotten hos oss i regel föregåtts av epidemier på södra halvklotet, hinner vi få en viss förvarning och har möjlighet att vidta förebyggande åtgärder, främst vaccinframställning och vaccinering.

Normalt sett går sjukdomen över av sig själv efter fem till sju dagar. Men det kan bli en lite tuffare influensa än normalt denna säsong tror experterna. För äldre människor över 65 år och för hjärt-kärlsjuka kan influensa orsaka följdsjukdomar, såsom bihåleinflammation eller lunginflammation. Därför erbjuder landstingen vaccinering från och med mitten av oktober för riskgrupper.

Vaccinering brukar kunna ge femtio till åttio procents skydd mot sjukdomen. Hos dem som vaccinerat sig men som ändå insjuknar blir symtomen lindrigare och ger färre komplikationer.Man räknar med att två till femton procent av landets befolkning drabbas varje år.

Influensavirus är mycket smittsamma och det kan vara svårt att undvika spridning. Man kan vara smittbärare utan att man vet om det eftersom influensa kan smitta redan ett dygn innan symtom bryter ut. Smittämnet finns i svalget hos den sjuke och sprids som luftburen droppsmitta (vid hosta) men också genom kontakt. Inkubationstiden är ett till tre dygn.

Symtom på influensa är kraftig sjukdomskänsla, trötthet, huvudvärk och muskelvärk, frusenhet, hög feber, snuva och rödögdhet. Små barn ha diarré, magont, illamående och kräkningar. Med andra ord så känner man sig rejält dålig.

Vad skall man göra om man blivit smittad? I första hand är det vila som gäller. För att lindra besvären kan man ta receptfria smärtstillande och febernedsättande medel, ligga med huvudet högt och dricka mycket. Vid nästäppa kan man eventuellt prova med avsvällande nässpray.

Vid hög feber som inte gått ner efter tre till fem dygn, eller om man har feber som gått ner men börjar stiga igen och man känner sig försämrad, så är det bäst att kontakta sjukvårdsrådgivningen.

Om man tillhör en riskgrupp och inte har vaccinerat sig, bör man ringa sjukvårdsrådgivningen eller kontakta en vårdcentral inom ett dygn om man får symtom.

Källor:

www.smittskyddsinstitutet.se

www.sjukvardsradgivningen.se