Dagliga strejker i Guandongprovinsen
Kinesisk kravallpolis demonstrerar hur de ska agera mot protester under en övning i Hefei i Anhuiprovinsen. Antalet konflikter och upplopp ökar kontinuerligt i Kina, liksom gapet mellan fattiga och rika. (AFP PHOTO)


Enligt Han Dongfang, förespråkare för kinesiska arbetares rättigheter, har arbetsstrejker blivit en vardaglig händelse i Zhujiang-deltat i Guangdongprovinsen. Minst en storskalig strejk med över 1000 deltagare sker varje dag och utöver det oftast många mindre konflikter.

Han Dongfang, som just nu lanserar boken ”Justice’s Cry: The Voice of Chinese Workers” i USA, intervjuades av Radio Free Asia där han sade:

– Det internationella samfundet har en orealistisk illusion om Kina. Man tror att allting i Kina kommer att bli bättre om bara Kinas ekonomiska utveckling fortsätter. I själva verket är det inte så. Det internationella samfundet måste förstå att bakom det ekonomiska miraklet står offrandet av det kinesiska folkets hälsa och mänskliga rättigheter.

Han poängterade att även om den nya så kallade ”Arbetskontraktslagen” fastslår att arbetare kan välja representanter som förhandlar om kontrakt med ledningen så får inte de arbetare som tar initiativ att kämpa för sina rättigheter något stöd av de lokala myndigheterna, av ekonomiska skäl .

Han sade att de lokala myndigheterna normalt inte griper in förrän arbetsdispyter börjar urarta. Myndigheternas icke agerande är faktiskt en uppmuntran till arbetare att engagera sig i radikala aktioner och där är strejk en effektiv metod för att försvara sina rättigheter.

Zhujiang-deltat i Guangdongprovinsen är ett område som åtnjuter snabb ekonomisk uppgång. Det är den absolut viktigaste produktionsbasen i södra Kina och runt en tredjedel av Kinas exportvaror tillverkas i detta område. Många västerländska företag etablerar fabriker eller köper varor härifrån. Majoriteten av de arbetare som jobbar i deltat är från inlandsprovinser såsom Sichuan, Guizhou, Hubei och Hunan. Allteftersom industrierna växer och allt fler arbetare anställs har Kinas arbetsrättsförespråkare alltmer uppmärksammat situationen för arbetarna i Zhujiang-deltat.

Förra året anklagades utländska företag såsom Walmart, Disney och Dell för att köpa produkter från lokala företag som exploaterar arbetare. Vanligt utnyttjande av arbetare kan vara att sänka lönerna till under vad myndigheterna i provinsen fastslagit, påtvingad övertid och barnarbete.

Den kinesiska regimen accepterar inte fria oberoende fackföreningar. Den vill istället lösa alla konflikter genom ”All China Federation of Trade Unions”. Regimen har även själva etablerat egna fackföreningar i utländskt ägda företag.

Översatt från version