Dagliga promenader minskar risken för diabetes
En promenad om dagen motverkar diabetes visar en studie. Här är ett par ute på en promenad i staden Spitzingsee, södra Tyskland, den 22 oktober 2007. (Foto: Oliver Lang/AFP/DDP)


Många av er har kanske hört talas om den nutida diabetesexplosionen, där en av de bakomliggande orsakerna kan vara en ökande ohälsosam livsstil.

Det sägs ofta från hälsomyndigheters håll att om vi vill minska risken för att få diabetes, skall vi hålla kontroll på kroppsvikten med en mindre fet kost. Detta betyder att fett ökar vikten (vilket det inte gör) och att kost med låg fetthalt är ett effektivt sätt att hålla vikten. Men vi skall inte glömma det faktum att diabetes är ett tillstånd som karaktäriseras av ett problem med kolhydrater (inte fett).

Mitt råd till dem som vill ta positiva steg för att minska risken för diabetes är att fokusera på att äta naturlig, ej preparerad mat med lågt GI (glykemiskt index).

På tal om ”positiva steg”
så vill jag dela med mig av en studie där forskare har bedömt effekten av promenader i förhållande till risken för diabetes. Fysisk aktivitet anses hjälpa insulinets påverkan på kroppen. Med andra ord minskar fysisk aktivitet risken för ”insulinresistens” vilket har samband med typ 2 diabetes.

I den här studien som har publicerats i tidskriften Diabetes Care, följde man omkring 8 600 japanska män under en fyraårsperiod. Alla hade stillasittande arbeten och med liknande socioekonomisk bakgrund. I början av studien hade inga av männen fått diagnosen diabetes.

I slutfasen av studien tittade forskarna efter några samband mellan den tiden männen använde för promenader till arbetet och risken för diabetes. Man fann att män som promenerade 21 minuter eller mer dagligen, jämfört med de som promenerade 10 minuter eller mindre varje dag, minskade risken att utveckla diabetes med 27 procent.

I sådana här epidemiologiska*
studier är det aldrig möjligt att helt säkert veta, när två faktorer har ett samband, om den ena ger upphov till den andra. Till syvende och sist vet vi inte till hundra procent ifall det var just promenaderna eller andra faktorer såsom allmänt hälsosammare vanor, som ledde till en minskad risk för diabetes. Men det faktum att alla i studien var från liknande socioekonomiska bakgrunder förstärker sambandet mellan promenader och risken för diabetes och tyder på att det var just promenaderna som gjorde skillnaden.

Som promenadälskande person gläder det mig att finna sådan här forskning. Min erfarenhet är att de flesta klarar av en halvtimmes promenad de flesta dagar utan att det stör de dagliga rutinerna. För en del kan det vara lämpligt att promenera till och från arbetet och för andra kan det vara mer praktiskt att promenera innan eller efter arbetet. Andra kanske föredrar att gå ut i samband med lunchen.

Det är viktigt med bra skor. De flesta arbetsskor som män använder är ganska bra att promenera med, i alla fall de med mjuka gummisulor. Men i London har jag sett att många kvinnor tar en stärkande ”power-walk” till eller från arbetet i träningsskor för att sedan byta om till något mer passande på arbetet. Jag undrar hur många av dem förstår att de kanske också skyddar sig från diabetes med dagliga promenader.

Fakta

*Epidemiologi kan beskrivas som läran om sjukdomars utbredning i befolkningen. Epidemiologisk forskning kan vara deskriptiv, d.v.s. undersöker förekomsten av olika sjukdomar i en population, eller analytisk, vilket innebär att man studerar om det finns samband mellan en viss exponering (hormoner, strålning, stress, cigarett rök mm) och någon sjukdom eller tillstånd (hjärtinfarkt, lungcancer, övervikt, högt blodtryck mm).

Källa: Karolinska institutet

Referenser:

Sato KK, et al. Walking to work is an independent predictor of incidence of type 2 diabetes in Japanese men: the Kansai Healthcare Study. Diabetes Care. 2007; 30(9): 2296-8.

John Briffa är en i London verksam läkare, författare och skribent inom området hälsa, med intresse för näringslära och naturmedicin.