Daglig vitamindos skyddade läkare mot cancer
Frukt och grönsaker innehåller massor av nyttiga vitaminer och mineraler. En ny studie visar att ett dagligt intag av multivitaminer kan skydda mot cancer. Forskarna bakom studien understryker dock att vitaminpreparat inte kan kompensera för ohälsosamma levnadsvanor. (Foto: AFP/Alberto Pizzoli)


Ett dagligt tillskott på vitaminer minskar risken att drabbas av cancer, visar en amerikansk långtidsstudie på äldre män.

Forskarlaget granskade  data på 14 641 manliga läkare över 50 år som var med i Physicians’ Health Study. 

Männen lottades slumpmässigt till att antingen få ett dagligt multivitaminpreparat eller placebo. Varken forskarna eller deltagarna själva visste vad de fick för preparat. Deltagarna följdes sedan upp under 11 år.

Alla deltagarna var i stort sett friska, två tredjedelar tränade regelbundet och endast 4 procent var rökare.

Resultatet visade att de deltagare som hade fått vitaminer minskade risken att få cancer med 8 procent jämfört med dem som fick placebo.

”Det verkar som det kan finnas en blygsam nytta i att förebygga cancer hos män över 50 års ålder”, sade Dr J. Michael Gaziano, vid Brigham and Women’s Hospital till Time.

Vitaminer kan inte ses som ett medel mot cancer eller som kompensation för ohälsosamma vanor som exempelvis rökning eller näringsfattig och ensidig kost.

”En varierad kost är förknippad med minskad risk för cancer, så multivitaminer kan efterlikna de vitaminer och mineraler vi får från den varierade kosten”, säger Gaziano.

Studien har presenterats i den vetenskapliga tidskriften Journal of the American Medical Association (JAMA).