Däggdjur har efterlämnat de äldsta bitmärkena på en dinosaur
Bitmärken i revbenet på en stor dinosaur, gjorda av ett däggdjur som levde för 75 miljoner år sedan. (Nicholas Longrich/Yale University)


Nyligen har paleontologer upptäckt de äldsta kända bitmärkena gjorda av däggdjur, på benen från forntida djur, inkluderat några stora dinosaurer.

När Nicholas Longrich vid Yale University och Michael Ryan från Cleveland Museum of Natural History studerade paleontologiska samlingar, råkade de på flera ben som uppvisade bitmärken. Alla benen kommer från yngre krita, vilket var för ungefär 75 miljoner år sedan.

– Bitmärkena blev tydliga för mig eftersom jag kommer ihåg gnagmärken på taggarna på hornet från ett rådjur som min far tog hem när jag var liten, så när jag såg dem på fossilen var det något jag lade märke till, sade Longrich i ett pressmeddelande.

I samlingarna hos University of Alberta Laboratory for Vertebrate Paleontology och Royal Tyrrell Museum of Paleontology fanns bitmärken på ett lårben från en champsosaurus, ett vattenlevande reptildjur som kunde bli upp till en och en halv meter lång; på revbenet från en dinosaur, mest troligt en hadrosaurid eller ceratopsid; på ett lårben från en annan stor dinosaur som troligtvis var en ornithischian; och på ett underkäksben från ett litet pungdjur.

“Bland djuren som är kända från yngre krita i Nordamerika är bara däggdjur kapabla till att göra sådana bitmärken”, skrev forskarna i sin forskningsartikel som publicerats online i tidsskriften Paleontology.

– Särskilt multituberculata, som har övre och nedre framtänderna ordnade i par, är de mest troliga kandidaterna till att ha gjort de här märkena. Multituberculata, som är en utdöd grupp av ålderdomliga däggdjur påminner om gnagare och gnagde troligtvis på det blottade benet för att hitta mineral, istället för att söka kött, sade Longrich.

I artikeln står att: “Spåren som beskrivs här representerar de äldsta kända bitmärkena från däggdjur.”

“Även om det är möjligt att vissa av de här bitmärkena representerar spår från ätande, går bitmärkena ofta djupt in i benets kompakta cortex. Möjligheten finns att även om nu existerande däggdjur gnager på ben och lårben, kan däggdjur från kritaperioden ha ätit ben från dinosaurier och andra ryggradsdjur som mineralkälla.”

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/38141/