Dagfjärilar har minskat kraftigt
En fjäril letar efter nektar den 26 juli i Godewaersvelde, norra Frankrike. (Foto: Philippe Huguen / AFP)


Antalet dagfjärilar har sjunkit med nästan 50 procent mellan 1990 och 2011 uppger en rapport från den europeiska miljöbyrån EEA.

”Den dramatiska nedgången av dagfjärilar bör få varningsklockorna att ringa”, sade Bruyninckx, vd på EEA på EEA:s hemsida.

Jordbruksmark har övergivits i bergstrakter och fuktiga områden i östra och södra Europa. Ängarna var fjärilarnas livsmiljö men de har växt igen.

Ett intensivare jordbruk bedrivs istället på mer lättodlad mark, men den är inte alls bra för den biologiska mångfalden. Stora områden odlar samma gröda utan möjlighet för fjärilarna att hitta mat. Dessutom används ofta bekämpningsmedel som de är känsliga för.

Hans Bruyninckx anser att om vi inte kan behålla fjärilarnas livsmiljö kommer de att dö ut för evigt.

”Vi måste erkänna att fjärilar och andra insekter har betydelse, pollinering de utför är viktigt för både naturliga ekosystem och jordbruk ”.

I nordvästra Europa begränsas dagfjärilarnas livsmiljö bland annat till vägkanter, steniga eller våta platser, tätorter och naturreservat.

Rapportens författare menar att fjärilarna kan användas som viktiga indikatorer på en lyckad jordbrukspolitik.

Av de 17 fjärilsarter som valts ut som typiska för gräsmarker har åtta minskat i Europa, två har stabila populationer och en art har ökat. För sex arter är trenden osäker.

Rapporten från EEA heter: The European Grassland Butterfly Indicator: 1990–2011