Dagdrömmande kan lösa komplexa problem
Att återuppta en svår uppgift efter en paus med en enkel uppgift kan förbättra prestationen med runt 40 procent. (George Doyle/Photos.com)


Att låta tankarna fara omkring fritt kan förbättra det kreativa tänkandet, enligt en ny internationell studie.

Forskningsteamet fann att man genom att återuppta en svår uppgift efter en paus med en enklare uppgift kan förbättra prestationen med omkring 40 procent.

”Många inflytelserika vetenskapliga tänkare hävdar att de fått sina ögonblick av inspirationen medan de varit upptagna i tankar eller aktiviteter som inte direkt syftade till att lösa det problem de försökte lösa”, sade forskaren Benjamin Baird på University of California-Santa Barbara, enligt The Telegraph.

”Den här studien visade att man genom att ta en paus med en inte så krävande uppgift förbättrade prestationen vid en klassisk kreativitetsuppgift långt mer än genom att ta en paus genom att vila eller att inte ta någon rast vid en krävande uppgift.”

I den komplexa uppgiften fick nästan 150 deltagare i åldrarna 19 till 32 år lista så många ovanliga användningsområden för vardagliga objekt som möjligt under två minuter. De delades in i fyra grupper: En fick ingen rast från uppgiften, medan de andra fick en 12 minuter lång paus under vilken de antingen vilade, genomförde en krävande minnesuppgift eller genomförde en inte så krävande uppgift.

Personerna i den senare gruppen dagdrömde mycket eftersom uppgiften var så enkel. Alla fick sedan fortsätta med den ursprungliga uppgiften.

Vid nya vardagliga saker presterade alla grupper likadant, men när de fick omvärdera äldre objekt ökade dagdrömmarnas prestation med 40 procent.

Resultaten publicerades i oktoberutgåvan av Psychological Science.

Översatt från engelska