D-vitamin minskar risken för bröstcancer
Att vistas i solen är inte bara skönt, det är den viktigaste D-vitaminkällan. Forskning visar att D-vitamin kan minska risken för bröstcancer och brist på D-vitamin har koppling till en rad sjukdomar (Foto: AFP/PHOTO Miguel Medina).


Allt mer forskning visar att solen är vår bäste vän när vi solar med förstånd. Solen ger oss det livsviktiga D-vitaminet som visat sig ha stor betydelse för vår hälsa och vårt välbefinnande.  En ny amerikansk studie visar att höga doser av D-vitamin kan minska risken för bröstcancer med 50 procent, rapporterar tidskriften Natural News.

D-vitamin behövs för flera viktiga funktioner i kroppen. D-vitamin bildas i huden när den exponeras för solljus. Vi kan också få D-vitamin via kosten bland annat från fisk, mejeriprodukter, ägg och kosttillskott.

Forskare vid Georgetown University Medical Center (GUMC) i Washington DC, har upptäckt att höga doser av D-vitamin kan minska risken för bröstcancer med 50 procent och för alla typer av cancer i kroppen med 75 procent hos dem som redan har sjukdomen. Resultatet har presenterats vid American Association for Cancer Research.

Tidigare forskning har påvisat att D-vitaminbrist har koppling med flera autoimmuna sjukdomar såsom multipel skleros (MS) och Crohns sjukdom. Vitaminet har också visat sig ha betydelse för en rad hälsoproblem såsom herpes, depression och högt blodtryck.

Forskarna vid GUMC har studerat både möss med bröstcancer känsliga för östrogen, (som är den vanligaste typen av bröstcancer) och möss med bröstcancer som inte är känsliga för östrogen.

I båda fallen visade sig D-vitamin kunna hämma utvecklingen och tillväxten av bröstcancer men i synnerhet hämmade vitaminet den östrogenkänsliga bröstcancerformen.

Franska forskare har tidigare i år sett att D-vitamin från både sol och kosttillskott är det effektivaste sättet att förebygga och behandla bröstcancer.

Över 67 000 kvinnor undersöktes och det visade sig att de kvinnor som bodde i de soligaste trakterna i södra Frankrike hade 50 procent lägre risk för att utveckla cancer än de som bodde i solfattigare områden.

De som fick sitt D-vitamin främst från solen än från kosten, hade 32 procent lägre risk att utveckla bröstcancer.