Containern från fartyget Linda innehöll miljögifter


Det har under måndagen bekräftats att containern som föll överbord från fraktfartyget Linda söder om Gotland innehåller miljöfarliga ämnen.

– Vi bekräftar att containern med giftiga ämnen innehöll tre olika slags råmaterial, Vantocil TG, Barlox-12, 1,3,5-Trioxane och dessa ämnen används bland annat vid framställning av lösnings-, tvätt- och rengöringsmedel inom hushåll- och industriprodukter, säger Helene Kuronen, sambandschef vid Containerships.

Fraktfartyget Linda anländer till Helsingfors på tisdag morgon och myndigheten som ansvarar för olyckor kommer påböra egna undersökningar av händelsen, eftersom mängden av giftiga halter är så stor.

Martti Heikkilä från Centralen för undersökning av olyckor i Finland kommer leda undersökningen. En liknande händelse inträffade för några år sedan, där ett brittiskt flaggad fartyg tappade containrar i Finska viken.

Olyckan inträffade på internationellt vatten så finska myndigheter kommer utreda händelsen, men Sverige kommer ansvara för eftersökning av de förlorade containrarna då olyckan inträffade på svensk ekonomisk zon.