"Cittaslow" ska sätta Falköping på kartan


Falköpings kommun vill värna om det goda småstadslivet och på fredag ansöker de som första stad i Sverige om medlemskap i det internationella nätverket ”Cittaslow”. Det har sina rötter i slowfood-rörelsen som vill bevara livskvalitet i mindre städer.

Bakgrunden till ansökan ligger i de tankar om ett övergripande varumärke för Falköping, som började diskuteras i kommunen för cirka fyra år sedan. Ganska snart träffade man på nätverket ”Cittaslow” och kriterierna för medlemskap stämde väl överens med kommunens tankar om att bevara kulturvärden och värna om närproducerad ren mat, till bland annat skolor.

– Redan på ett tidigt stadium tyckte vi att om vi blir medlem i ett internationellt nätverk som arbetar mycket med livskvalitet, så skulle det stärka vårat varumärke, säger Conny Svensson, informationschef på Falköpings kommun.

– Samtidigt som det nästan är en filosofisk inställning det här, så är det också ett konkret styrmedel för den kommunala verksamheten.

I ”Cittaslow”-konceptet finns sex nyckelområden som ska integreras i staden:

 • Miljö, som till exempel kompostering.
 • Infrastuktur, innefattande bland annat gröna rekreationsområden.
 • Stadsplanering, som innebär att bevara det typiska för staden som till exempel kulturbyggnader.
 • Lokala produkter, som främst avser närproducerad mat till kommunens verksamheter men även annan lokal tillverkning.
 • Turism och marknadsföring, där stadens invånare medverkar till att få besökare att känna sig hemma.
 • Engagera stadens invånare, innefattar att få alla invånare i staden att medverka i att förverkliga det goda småstadslivet.

– Det är inte någon folkrörelse idag precis, säger Conny Svensson i frågan om att få alla att medverka, men vi ser en spirande debatt i dessa frågor och ett växande intresse för lokal mat, fortsätter han.

Conny Svensson menar att ”Cittaslow” är en framåtriktad rörelse. Det är inte så att man vill gå till baka till det gamla, utan använda sig av den moderna tekniken men ändå värna om kommunens invånare, miljö och lokala producenter. Om människor trivs i staden kommer naturligt fler att vilja bo där.

– Jag tror det finns en längtan efter en djupare mening, få tid för eftertanke och reflexion.
Falköpings kommun överlämnar sin ansökan om medlemskap i det internationella nätverket till vice presidenten i Cittaslow Filippo Cerasoli vid en ceremoni i Falköpings kommunhus fredagen den 23 mars.

Slowfood-rörelsen:

 • Slowfood-rörelsen startade i Italien för 20 år sedan vid matbordet, av matentusiaster som ville bevara och lyfta fram gammal matkultur och produkter.
 • Namnet slowfood kom som en motsats till det allt snabbare samhället och fastfood-kulturen.
 • 1991 kom rörelsen till Sverige och har vuxit mycket de senaste två åren. Idag finns 13 aktiva grupper, där man ordnar föredrag smakprovningar, besök hos producenter med mera.
 • Rörelsen har med tidens gång utvecklat tre kriterier som hållpunkter, vilka är:

1. god, smaken måste vara utsökt vilket även inkluderar kulturella värden som till exempel var produkten växt.
2. Rent, det ska vara bra för hälsan och miljön.
3. Rättvist, det ska vara rättvist betalt till dem som producerar maten .

 • Arken är rörelsens del för att skydda matprodukter som är på väg att försvinna från marknaden. Är produkten mycket hotad startas ett presidie-projekt kring produkten i samverkan med producenten, med bland annat marknadsföring.
 • Nätverket Cittaslow startade 1999 i Italien. Tanken var att bevara det goda livet i en småstad och mycket av slowfood filosofin ligger i kriterierna för nätverket. Staden får inte ha mer än 50 000 invånare för att få bli medlem.