Citat av Nelson Mandela
Kvinnor tänder ljus för Nelson Mandela utanför Mandelas hem i Houghton, Johannesburg den 8 december 2013, tre dagar efter hans död. Mandela, som var en vördad ikon för kampen mot apartheid i Sydafrika och en av de högsta politikerna under 2000-talet, avled i Johannesburg den 5 december vid 95 års ålder. (Foto: AFP/Pedro Ugarte)


Följande uttalanden har samlats från Nelson Mandelas tal vid olika tillfällen:

”Ingen föds till att hata en annan människa på grund av hans hudfärg, bakgrund eller religion. Människor måste lära sig att hata, och om de kan lära sig att hata kan de lära sig att älska, för kärleken kommer naturligare till det mänskliga hjärtat än dess motsats”.
– Long Walk to Freedom.

”Jag har kämpat mot vit dominans och jag har kämpat mot svart dominans. Jag har omhuldat ideal om ett demokratiskt och fritt samhälle där alla människor lever tillsammans i harmoni och med samma möjligheter. Det är ett ideal som jag hoppas leva för och uppnå. Men om det skulle krävas, är det också ett ideal för vilket jag är beredd att dö”.
– Nelson Mandelas förklaring inför rätten innan han går i fängelse den 20 april 1964.

”Målet vi har försökt nå är att fullborda hela mänsklighetens längtan efter värdighet och självförverkligande”.
– Tal till Förenta Nationen (FN), 1993.


Följande citat kommer från boken: “The Authorised Book of Quotations”

”Många människor i det här landet har betalat detta pris före mig och många kommer även att få göra det efter mig”.
– Efter att ha dömts för anstiftan då han uppmuntrat arbetare att strejka vid den gamla synagogan i Pretoria, Sydafrika, i november 1962.

”Jag tycker om vänner med självständiga tankar eftersom de tenderar att få dig att se problemen ur alla synvinklar”.
– Från hans opublicerade självbiografiska manus skrivet i fängelset, februari 1975.

”Jag tänker aldrig på den tid jag har förlorat. Jag bara genomför ett program för att det finns där. Det har stakats ut för mig”.
– Från ett samtal med Richard Stengel, maj 1993.

”En kritisk, självständig och undersökande press är livsnerven i alla demokratier. Pressen ska vara fri från statlig inblandning. Den måste ha den ekonomiska styrkan att stå emot locktonerna från regeringstjänstemän. Den måste vara tillräckligt oberoende från särintressen, vara djärv och undersöka utan fruktan eller favorisering. Den måste åtnjuta grundlagens skydd så att den kan skydda våra rättigheter som medborgare”.
–På International Press Institute Congress, februari 1994.

”Riktiga ledare måste vara beredda att offra allt för friheten till sitt folk”.
– Vid Chief Albert Luthuli Centenary Celebrations, KwaDukuza, Kwazulu- Natal, Sydafrika, april 1998.

”Det är inte min vana att använda ord lättvindigt. Om tjugosju år i fängelse gjort något för oss så har det varit att använda tystnaden i ensamheten för att förstå hur värdefulla ord är och vilken inverkan verkliga tal kan påverka hur människor lever och dör”.
– Avslutningstalet vid den 13:e internationella aidskonferensen i Durban, Sydafrika, 14, 2000.

”Det som räknas i livet är inte bara det faktum att vi har levt. Det som bestämmer betydelsen av det liv vi lever är vilken skillnad vi har gjort i andras liv”.
–90:e födelsedagsfirandet av Walter Sisulu, Walter Sisulu Hall, Randburg, Johannesburg, South Aftica, 18 maj 2002.

”De som uppträder med moral, integritet och konsekvens behöver inte frukta krafter av omänsklighet och grymhet”.
–Vid det brittiska Röda Korset Humanity Lecture, Queen Elizabeth Conference Centre, London den 10 juli 2003.

”En grundläggande omsorg om andra i våra individuella och samhälleliga liv skulle komma långt med att göra världen till den bättre plats som vi så passionerat drömt om”.
–Kliptown, Soweto, Sydafrika, 12 Jul 2008.

Översatt från engelska