CIA sammanställer sitt riktiga ”Arkiv X”
Ett dokument från CIA som inte längre är hemligstämplat. (Public Domain) Bakgrund (foto: Glenneroo /iStock)


Amerikanska underrättelsetjänsten CIA har hakat på Arkiv X-trenden och publicerade nyligen listor på sina viktigaste UFO-dokument som inte längre är hemligstämplade.

Listorna, som getts namnen ”Fem CIA-dokument som Mulder skulle vilja lägga vantarna på” och ”Fem CIA-dokument Scully skulle vilja lägga vantarna på”, innehåller fall från slutet av 40-talet till 50-talet.

Det var en period då CIA ägnade mycket uppmärksamhet åt oidentifierade flygande föremål (UFO). Vid ungefär samma tid dokumenterade flygvapnet 12 618 observationer, av vilka 701 kvarstår som ”oidentifierade”, som en del av det så kallade Project Blue Book.

– Byrån var starkt oroad över UFO:n fram tills i början av 1950-talet, men CIA har sedan dess bara ägnat begränsad och marginell uppmärksamhet till fenomenet, sade Gerald K. Haines, före detta chefshistoriker på CIA, enligt CIA.

UFO över Östtyskland

Ett av fallen har titeln ”Flygande tefat rapporterade över Östtyskland 1952”.

Oscar Linke, tidigare borgmästare i Gleimershausen i Tyskland, rapporterade en UFO-observation. Följande står i rapporten: ”Enligt den här berättelsen landade ett föremål ’som liknade en enorm flygande stekpanna’ med en diameter på omkring 15 meter i en skogsglänta i den sovjetiska zonen i Tyskland”.

Däcket på borgmästare Linkes motorcykel hade gått sönder när han var ute och åkte med sin 11-åriga dotter. När de körde in till vägkanten såg han två män, drygt 40 meter bort.

Han rapporterade: ”De verkade vara klädda i något slags skinande metallklädsel. De stod framåtböjda och tittade på något som låg på marken.”

Linke gick närmare, tills han var knappt 10 meter bort. ”Jag kikade över ett litet staket och såg då ett stort föremål vars diameter jag uppskattade till mellan 13 och 15 meter. Det såg ut som en enorm stekpanna.”

”Längst ut hade den två rader av hål, omkring 30 centimeter i omkrets. Mellanrummet mellan de två raderna var ungefär 0,45 meter. På toppen av det här metallföremålet fanns ett svart, koniskt torn som var ungefär tre meter högt.”

De två figurerna upptäckte honom när hans 11-åriga dotter ropade på honom. De gick in i farkosten. Han noterade att en av dem ”hade en lampa på främre delen av kroppen som tändes med jämna intervaller”.

Delar av farkosten började glittra, med grönt ljus som skiftade i rött. Han hörde ett brummande. Den koniska delen flyttade sig från toppen till botten av föremålet. Det snurrade när det steg upp i skyn, till synes omgivet av flammor.

Flera andra rapporter

Linke undersökte senare marken där han hade sett farkosten och noterade färska spår.

Rapporten konstaterar: ”Många andra personer som bor i samma område som Linke berättade senare att de hade sett ett föremål som de trott var en komet.”

”Jag hade aldrig hört talas om uttrycket ’flygande tefat’ innan jag flydde från Sovjetunionen till Västberlin”, sade Linke. ”När jag såg det här föremålet trodde jag omedelbart att det var en ny sovjetisk militärmaskin”.