Chu Suiliang - berömd kalligraf och politiker i Tangdynastin
Chu Suiliang skapade sin egen stil inom kalligrafin i Tangdynastin. (Målning av Jane Ku, Epoch Times)


Sedan lång tid tillbaka har Kina varit känt som ”Mittens Rike”. Benämningen har en djup innebörd och beskriver ett land där gudomliga varelser och människor en gång i tiden levde sida vid sida. Den traditionella kinesiska kulturen anses vara en ”gudomligt” inspirerad kultur, och är den enda kultur i världen som har 5 000 år av kontinuerligt nedtecknad historia. Den har efterlämnat otaliga litterära klassiker, historiska dokument, kulturlämningar och nationella förteckningar som speglar dess enorma omfattning.

Chu Suiliang, som levde mellan 596 och till omkring 659,  var en av den tidiga Tangdynastins fyra stora kalligrafer.

Hans familj var adlig och fadern var en litterärt bildad person och en berömd minister i början av Tangdynastins era. Påverkad av sin familj studerade Chu Suiliang flitigt litteratur, historia och kalligrafi.

Han blev så småningom en välkänd lärd person och hade kompetens för att bli kandidat till arbetet som rådgivare i regeringsangelägenheter. Med sin upprätta och ärliga personlighet, befordrades han snabbt och blev så småningom en viktig minister till kejsar Taizong av Tang.

Han var även en begåvad kalligraf och var elev hos de berömda kalligraferna Ouyang Xun och Yu Shinan. Han åtnjöt en viss berömmelse i sin ungdom men det var inte förrän han var i fyrtioårsåldern som hans expertis märktes och erkändes av kejsaren.

År 638 beklagade kejsar Taizong att hans handledare, den stora kalligrafen Yu Shinan, var död, så  minister Wei Zheng rekommenderade då Chus kalligrafi. Kejsaren blev mycket nöjd när han såg Chus skrivstil och sedan den dagen tjänade Chu hovet som kalligraf.

Arbetet vid hovet gav honom tillgång till många kalligrafiska mästerverk av kända historiska kalligrafer som han kunde studera, och därmed förbättrade han sin kalligrafi ytterligare och hans skicklighet nådde en ny nivå.

De erfarenheter som han fick hjälpte honom att bli expert på att bedöma äktheten i konstverken. Vid ett tillfälle fick kejsar Taizong en rulle av ett forntida kalligrafiverk som påstods vara av Wang Xizhi (Kalligrafins vise man 303-361). Kejsaren visade det för Chu som undersöka det en stund och därefter förklarade att det var oäkta.

När han märkte kejsarens förvånade blick, pekade han i det starka solljuset på två tecken i rullen.

– De mörkare bläckstrecken på de här två tecknens insida indikerar att korrigeringar gjorts. Den vise skulle aldrig lämna ifrån sig ett arbete med sådana brister, sade han.

Kejsare Taizong blev mycket nöjd med svaret och gjorde honom till palatsets intendent, och gav honom i uppdrag att sortera ut de dyrbara kalligrafiverken som skulle bevaras.

Chu Suiliangs kalligrafistil är spenslig men har ändå en robust teckenstruktur så man kan se hans inre upprätta styrka i de tunna strecken.

Han erkändes som den kalligraf som ärvde och förbättrade Suidynastins kalligrafistil. Senare skapade Chu Suiliang en ny egen stil i Tangdynastin.