Christchurch på Nya Zeeland isolerat efter kraftig jordbävning
Stadskärnan efter att en jordbävning med magnituden 7,1 på Richterskalan inträffade 30 kilometer väster om Christchurch klockan 4.35 på morgonen den 3 september, i Nya Zeeland. (Foto: Kurt Langer/Getty Images)


Christchurch på Sydön, Nya Zeeland, har stängts för allmänheten efter en kraftig jordbävning med magnituden 7,1 på Richterskalan. Vägar och byggnader har förstörts i Canterburyområdet.

Centrala Christchurch har spärrats av helt för allmänheten på grund av den stora förödelsen, rapporterade Nya Zeelands One News.

Civilförsvarets högkvarter har utlyst undantagstillstånd och aktiverat det nationella kriscentret, efter att det kommit rapporter om hopfallna byggnader, sprickor i broar och vägar, krossade bilar och brutna vatten- och avloppsledningar.

Ett antal skadade har kommit till Christchurchs sjukhus men det har hittills inte rapporterats några dödsfall, rapporterar Radio Nya Zeeland.

Skalvets epicentrum var cirka 55 kilometer nordväst om Christchurch och på 12 kilometers djup.

Christchurch är Nya Zeelands näst största stad med 386 000 invånare.

Mobiltelefonnäten rapporteras vara ur funktion och 75 procent av området har ingen elektricitet.

Även om civilförsvaret uppmanar människor att förhålla sig lugna och stanna hemma, har människor i städerna New Brighton och Brookland förvarnats om att de kanske måste evakueras om vatten och avlopp fortsätter att flöda i området.

Douglas Brown, som bor i Christchurch sade att han kunde se skalvets verkningar rätt utanför sin dörr.

– Man kan sticka in knytnäven i sprickorna på vägen, sade han till The Epoch Times via telefon.

Brown sade också att det bubblade upp slamblandat vatten ur marken.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/42134/


Civilförsvaret har förklarat undantagstillstånd och avsevärda skador har uppkommit över hela staden och dess omgivningar. (Foto: Kurt Langer/Getty Images)

Civilförsvaret har förklarat undantagstillstånd och avsevärda skador har uppkommit över hela staden och dess omgivningar. (Foto: Kurt Langer/Getty Images)