Chocksänkning av reporäntan
Det har blivit svårt att låna pengar för företag och andra. (Foto: från Riksbankens arkiv)


Riksbanken sänkte på torsdagen reporäntan oväntat kraftigt med 175 punkter till 2 procent.

Riksbankens bedömning av konjunktur- och inflationsutsikterna baseras på den penningpolitiska rapporten som gjordes i oktober månad. Den finansiella krisen blev oväntat snabb och konjunkturen har snabbt försämrats.

Trots att kraftfulla åtgärder vidtagits runt om i världen består krisen. Det har lett till att det blivit svårt och dyrt för företag och hushåll att låna pengar.

För att förhindra att den ekonomiska utvecklingen blir alltför svag och det faktum att penningpolitiken inte har fått den genomslagskraft den brukar ha, föranledde Riksbanken att sänka reporäntan. Den kallas även styrräntan och gäller mellan bankerna och Riksbanken för lån eller placeringar på som mest sju dagar. Ytterligare sänkningar väntas inte under 2009 meddelar Riksbanken.

Handelsbanken skriver på sin hemsida:

– Enligt vår bedömning är Riksbankens antagande om tillväxten i USA och i Europa fortfarande något för optimistiska, precis som dess prognos gällande svensk arbetslöshet. Vi ser därför en stor möjlighet att Riksbanken kommer att sänka räntan ännu mer under 2009.

På Swedbanks hemsida håller analytiker på Swedbank Markets, Knut Hallberg, med om att Riksbanken är för optimistisk och tror att reporäntan kommer att sänkas ytterligare under 2009 till mellan 1-1,5 procent. Han tror inte heller att kronans värde stärks av reposänkningen och hänvisar till vad som hände i England. Där chocksänkte Bank of England räntan för en månad sedan och pundet fortsatte ändå att falla kraftigt.