Chockerande uppgifter om skräcken i Sujiatuns koncentrationsläger i Kina
En kinesisk reporter som arbetat för ett japanskt tv-bolag, specialiserat på Kinanyheter, flydde nyligen till USA sedan han blivit efterlyst i Kina efter rapportering om kontroversiella frågor.(Foto: Epoch Times)


[Varning: otäcka bilder längre ner]

De senaste åren har den internationella marknaden för organhandel lidit allvarlig brist på organ. Detta beror på att världens folkrikaste land med dödstraff, Kina, börjat använda giftinjektioner. Följden har blivit att avrättade personers organ inte längre kan användas för organtransplantationer.

Sedan Kinas olagliga organhandel blivit internationellt exponerad har USA:s kongress hållit flera utfrågningar i ämnet. Det internationella samfundet har begärt att Kinas kommunistparti (kkp) följer landets regler för ”användandet av döda eller avrättade personers organ” från 1984. De föreskriver att en kriminells organ endast får användas om personen eller dennes släktingar givit tillstånd till det, eller om ingen gör anspråk på kroppen.

På grund av färre kanaler för anskaffning av människoororgan har priserna en lång tid varit höga. Men sedan kkp beordrade 610-byrån, en myndighetsövergripande regimstyrd aktör skapad för att förfölja Falun Gong-utövare, enligt direktiven: ”döda Falun Gong-utövare och kalla det självmord” och ”förstör deras rykte, ruinera dem ekonomiskt och förgör dem fysiskt” har organ från Falun Gong-utövare som torterats till döds blivit en billig källa för produkter för den svarta marknaden.

Inblandade läkare och köpmän blev lurade

En initierad källa uppgav för Epoch Times att läkare och köpmän inblandade i handeln med Falun Gong-utövares organ fick berättat för sig att organen kom från Falun Gong-utövare som ”utvecklade sinnessjukdom av metoden och dog” eller ”blev onda efter utövandet och mördade andra människor, därför blev de dömda till döden och skjutna av myndigheterna”. Därför såg de inblandade parterna inga problem med eller kände några moraliska betänkligheter kring organhandeln. Eftersom koncentrationslägret Sujiatun säljer organ till låga priser försöker representanter för internationella säljare och köpare att komma i kontakt med och skriva uppgörelser med Sujiatun. Utlandskineser försöker också kontakta släktingar i Shenyang city i förhoppningen om att köpa billiga njurar från Sujiatunlägret.

Vissa privatsjukhus och personal inom sjukvårdssystemet känner till att det är möjligt att köpa mänskliga organ från Falun Gong-utövare i koncentrationslägret Sujiatun, där organen inte uppvisar några spår av injicerade gifter. Ett ögonvittne påstår att invånare i Sujiatundistriktet betraktar [organförsäljningen] som tabu och är mycket försiktiga. Gemene man skulle inte ens föra saken på tal.

Krematoriet släpper ofta ut vit rök

Koncentrationslägret Sujiatun ligger dolt, omgivet av många träd. Ett ögonvittne sade:
– Nu är vissa vägar avstängda i Shenyang city och fordon tillåts inte passera. Det finns hinder på vägarna liknande dem på vägen till Sujiatun. En vanlig bil har inte möjlighet att komma nära lägret. För att undvika misstankar och problem åkte vi med en lastbil som fraktade kol för att komma närmare koncentrationslägret. Vi såg att lägrets krematorium släppte ut vit rök. Ingen syntes till på området och stämningen var mycket skrämmande. En person från trakten sade att varje gång de passerar ser de rök från krematoriet.

Fångars kroppar kremeras omedelbart efter att organen tagits ur

Internationella medier har tidigare avslöjat de hemliga stölderna av människoorgan i Kina för världen. Allmänna säkerhetsbyrån, domare och läkare samarbetade för att stjäla organ från döda och sälja till transplantationer med stora förtjänster.

Fängslade kriminella kineser tillåts sällan kontakta sina familjer, därför är det vanligt att ingen gör anspråk på kroppen efter avrättningen. På så sätt kan organen avlägsnas och liket snabbt kremeras. Kkp begär att medicinsk personal utför operationerna i hemlighet och att fordonen som operationerna utförs i inte har några sjukhussymboler. Läkarna är också förbjudna att bära operationskläder på avrättningsplatserna. Dessutom övervakar säkerhetsvakter operationerna där organen tas ut, för att omedelbart efteråt kremera kroppen.

Antalet fängslade i Sujiatunlägret hålls hemligt

För närvarande köper många ”likfabriker” och privata sjukhus i Shenyang människoorgan för vidareförsäljning till den internationella marknaden. Sujiatuns koncentrationsläger har hållit fler än 6 000 Falun Gong-utövare fängslade och fört dit läkare för att operera ut organen. För att undanröjda potentiellt bevismaterial kremeras kropparna.

En person som har arbetat på koncentrationslägret sade att arbetsbördan ständigt ökar. Myndigheterna flyttar kontinuerligt över Falun Gong-utövare dit så att fängelset är trångt och kraftigt överbelagt. Det är en plats som en människa varken kan leva på eller uthärda att se.

Organ från dödade Falun Gong-utövare ”saknas”

I mitten av juni förra året stals organ från Falun Gong-utövare som torterats till döds i fångenskap för att användas vid transplantationer, enligt uppgifter från Falun Gong-utövare.

Enligt undersökningar gjorda av närstående så fanns ”blodhål” och skärsår efter knivar på Falun Gong-utövarnas kroppar. Vissa obducerades utan att deras familjer givit tillstånd och vissa utövares organ togs ut. Uppgiftslämnare avslöjar att läkare på drogavvänjningscentret i Baiyundistriktet, Guangzhou city, öppet instruerade de kriminella som torterade Falun Gong-utövare, ”slå dem inte i magen, njurarna kan skadas”.

Den 16 februari 2001 arresterades Ren Pengwu, en 33-årig manlig Falun Gong-utövare från Harbin, för att ha skickat information som berättade om tvivelaktigheter i ett fall med en självbränning på Himmelska fridens torg i januari 2001, som används flitigt i kommunistpartiets propaganda mot Falun Gong. Han fängslades i andra fånglägret i länet Hulan, Heilongjiangprovinsen. Efter fem dagar, på morgonen 21 februari dog han. Utan familjens medgivande, under sken av det skedde på rättsliga grunder, tog polisen ut Ren Pengwus alla inre organ, från strupe till genitalier. Därefter kremerades kroppen olagligt.

Kvinnan Yang Ruiyu var anställd vid Taijiangdistriktets byrå för egendomsförvaltning i Fuzhou city. Den 19 juli 2001 bortfördes hon från sin arbetsplats av säkerhetspersonal. Tre dagar senare dog hon till följd av övergrepp i häktet. Kroppen sändes under polisbevakning till ett krematorium. Yang Ruiyus make och dotter tilläts inte komma nära kroppen. Enligt ögonvittnen fanns en knytnävsstor grop i Yang Ruiyus kropp.  

Falun Gongs internetplats Clearwisdom.net har enträget uppmanat det internationella samfundet att noggrant granska fallet med stölder av Falun Gong-utövares organ. Den uppmanar också anhöriga till offer och människor med känsla för rättvisa att föra anteckningar över alla bevis mot individer och organisationer som kan vara inblandade i brotten, för att användas vid framtida rättsprocesser.

http://www.epochtimes.com/gb/6/3/10/n1249825.htm


Organen har skurits ut ur Falun Gong-utövare som torterats till döds. Märkliga hål i blodådror och skärsår på kvarlevorna har väckt uppmärksamhet. Fotot visar ihjälslagne Falun Gong-utövaren Liy Yufeng. (Foto: www.clerawisdom.net)

Organen har skurits ut ur Falun Gong-utövare som torterats till döds. Märkliga hål i blodådror och skärsår på kvarlevorna har väckt uppmärksamhet. Fotot visar ihjälslagne Falun Gong-utövaren Liy Yufeng. (Foto: www.clerawisdom.net)


Den ärrade kroppen efter Wang Bin, 44-årig Falun Gong-utövare från Heilongjangprovinsen. Han slogs ihjäl av polisen Feng Xi med flera på Daqings arbetsläger för män den 24 september 2000. Efteråt togs hans hjärta och hjärna ut och kvarlevorna placerades på Daqings allmänna sjukhus bårhus. (Foto: clrearwisdom.net)

Den ärrade kroppen efter Wang Bin, 44-årig Falun Gong-utövare från Heilongjangprovinsen. Han slogs ihjäl av polisen Feng Xi med flera på Daqings arbetsläger för män den 24 september 2000. Efteråt togs hans hjärta och hjärna ut och kvarlevorna placerades på Daqings allmänna sjukhus bårhus. (Foto: clrearwisdom.net)