Chirac och de Villepin gav upp CPE-lagen
Frankrikes premiärminister Dominique de Villepin anländer för ett uttalande efter att förslaget om den konfliktladdade ungdomsanställningslagen CPE dragits tillbaka. (Foto: AFP/Jack Guez)


Efter mer än två månaders omfattande och våldsamma protester runt om i Frankrike, gav den franska regeringen på måndagen upp anställningslagen CPE som syftade till att minska ungdomsarbetslösheten men samtidigt innebar försämringar i anställningsskyddet.

Den franske president Jacques Chirac meddelade på måndag morgon den 10 april att premiärministern de Villepin har förslagit att lagen ersätts med ett kommande förslag som erbjuder ”professionell integration” av ungdomar med svårigheter att få arbete.

De Villepin förklarade i ett tal till nationen att ”första arbetskontratet” eller CPE-lagen inte kan appliceras eftersom de nödvändiga villkoren, såsom förtroendet och lugnet hos unga människor å ena sidan och företagen å den andra, saknas. Han beklagade att lagen blivit missuppfattad.

Ett nytt förslag är på gång. Den här gången skall den presenteras utan oklarheter. Berörda parter skall bjudas in för samråd. De Villepin har kritiserats hårt för att har försummat diskussioner med berörda i fallet CPE.

Studenter och fackrepresentanter tog emot budskapet med segerrus, samtidigt intog de en avvaktande inställning.  Deras mål har uppnåtts men de inväntar innehållet av det nya förslaget.
 
– Vi har inte löst alla problem men vi nådde vårt uppsatta mål vilket är tillbakadragandet av CPE, sade Jean-Claude Mailly, generalsekreterare på fackföreningen Force Ouvriere, en av 12 organisationer i en gemensam front mot CPE.