Chileskalvet ändrade jordens rotation
Det gäller för Nasa att programmera om deras ”GPS” så att raketen och rymdsonden hamnar rätt om nu förhållandena har förändrats. (Foto: Bruce Weaver / AFP)


Jordbävningen i Chile, med magnituden 8,8 på Richterskalan, ställer till problem för Nasa, de tror att en avvikelse i jordrotationen kan ha inträffat vid skalvet. För rymdsonder, som snart ska skjutas upp, måste vinkeln på jordrotationen stämma med den tekniska navigationen, i så fall måste utrustningen nu justeras.

– När det blir sådana här förändringar måste man korrigera med de nya uppgifterna för att det ska fungera som man vill, säger Rüdiger Haas, docent i rymdgeodesi vid Chalmers, till DN.

Forskaren Richard Gross vid Nasa har beräknat att enligt hans modell ska jordens vridning kring sin egen axel ha rubbats med 8 centimeter vid jordytan eller 2,7 millibågsekunder.

Rüdiger Haas anser att en förskjutning på 8 cm är en betydelsefull händelse, dessutom ska förändringen i jordens rotation ha orsakat att dagarna blivit kortare, 1,25 miljondels sekund.

Vid den kraftiga jordbävningen i Chile, förändrades jordens sammansättning. Jorden roterar nu fortare  därför att massan flyttats närmare jordens centrumkärna.

2004 inträffade ett skalv i Sumatra som hade en magnitud på 9,1 då beräknades jordaxeln ha flyttat sig 7 centimeter. Chileskalvet var svagare med ska ändå ha orsakat 8 centimeters avvikelse.

Beräkningarna som Richard Gross gjort, studeras nu jorden runt och har ännu inte verifierats. Om detta stämmer eller inte får vi kanske veta om en vecka, för på onsdagskvällen avslutades insamling av data som nu ska bearbetas innan några slutsatser kan dras.