Cheopspyramiden är ett mysterium
Cheopspyramiden i Giza. (Foto: AFP/ Marwan Naamani)


Cheopspyramiden i Egypten är mäktig och mystisk. Det är inte bara underligt att pyramidbyggandet tog fart utan även att Cheopspyramiden är helt perfekt byggd.

I slutet av 1800-talet publicerade Charles Piazzi Smythe, astronom och professor vid Edinburghs universitet en skrift om bland annat Cheopspyramiden. Han säger där att den byggdes utifrån ”gudomlig vägledning”.

Det finns förhistoriska myter om det egyptiska riket där det berättas om att människorna leddes av gudar, senare av halvgudar och slutligen av vanliga dödliga människor.

En annan myt säger att pyramiderna byggdes för att man ville bevara en kunskap. I Bibelns Apostlagärningarna 7:22 står det att ”Moses blev undervisad i egyptiernas hela visdom och var mäktig i ord och gärningar”.

Grekens kunskap om pyramiderna

Före den vetenskapliga arkeologins framväxt fanns två källor om pyramiderna att tillgå: De klassiska skribenterna och Bibeln. De klassiska skribenterna litade till greken Herodotus och såg honom som historiens fader. Han besökte Egypten för 2 390 år sedan.

Problemet med Herodotus som källa är att han bara talade grekiska och bodde hos grekiska immigranter i Egypten. Det var dessa greker som försåg honom med uppgifterna om pyramidbyggandet, men då hade pyramiderna redan funnits till i tvåtusen år. Idag har det gått ytterligare tvåtusen år.

Resultatet blev att Herodotus uppgifter inte stämmer. Till exempel gav han felaktiga mått på Cheopspyramiden som vid en närmare titt skulle utgöra en hög, smal och spetsig pyramid.

1880 åkte lantmätaren Flinders Petrie till Egypten för att mäta upp Cheopspyramiden och fann att den var cirka 1,8 meter kortare vid basen än vad Herodotus uppgivit. Det var den första systematiska undersökningen och den gjordes så exakt att resultaten fortfarande används.

Bibeln som källa

Den andra källan är Bibeln som bland annat berättar om slavar i Egypten och att det var slavar som byggde pyramiderna. Men var de verkligen slavar? En slav har inga medborgerliga rättigheter och kan behandlas hur som helst, men så var det inte i Egypten.

Arbetaren fick lön i form av matvaror och hade laglig rätt att köpa och sälja och alla, inklusive utlänningar, hade rätt att träda inför farao och presentera sin sak. I faraonernas land förväntades alla behandla varandra med vänlighet.

Det finns urgamla ”pyramider” i olika former i Egypten. Efter den store pyramiddesignern Imhoteps bortgång gjordes några misslyckade försök att bygga pyramider, för att till slut upphöra. När fjärde dynastin kom till makten hade pyramidbyggandet legat nere i generationer, ändå dök plötsligt en ny pyramidtyp upp.

Den perfekta Cheopspyramiden

På Gizaplatån står nu Cheopspyramiden som är mycket exakt byggd. Ingen annan pyramid är så perfekt gjord. Den är 146,5 meter hög och 230,33 meter vid basen. Från norr till söder avviker bygglinjen vid marken endast med 3 centimeter. Ändå är pyramiden byggd med stenblock i enorma dimensioner.

Det behövdes skickliga arbetare i stenbrottet för att bryta loss en plan sten som vägde 2,5 ton och den skulle dessutom ha ett visst specifikt mått. För att åstadkomma det krävdes både övning och erfarenhet. Runt 2,5 miljoner sådana enorma stenblock bröts loss till Cheopspyramiden.

Efter att ha fraktats till byggarbetsplatsen skulle stenblocken sättas på plats. Färdigställandet av pyramiden tog 20 år säger Herodotus. Christine El Mahdy skriver i sin bok att det i så fall skulle innebära att 35 stenblock måste sättas på plats varje timme.

Det betyder att en 2,5 ton tung sten föll på plats ungefär var hundrade sekund och det skulle göras inom pyramidens begränsade yta. Det förefaller som om inget oförutsett fick hända under byggtiden. Inte den minsta lilla olycka fick inträffa och alla rep och verktyg måste alltid fungera, för annars skulle pyramiden inte bli klar på 20 år.

Imponerande planering

Allt material som behövdes måste ha funnits på plats. Allt folk måste förses med mat och vatten och djuren likaså. Någon typ av sjukstuga måste också ha funnits för att ta hand om skadade, eftersom alla var viktiga kuggar i byggandet.

Den som planerade detta mastodontbygge, med design, administration och logistik, måste ha varit en mycket skicklig person med många bollar i luften. De gamla pyramidbyggarna hade varit begravda i åtskilliga år, så det är ett mysterium var denna kunskap kom ifrån.

Jesus levde för tvåtusen år sedan och kom att sätta djupa spår i människors liv. Kanske en annan person med ett viktigt budskap dök upp i Egypten tvåtusen år före Jesus. Cheops var en kung i den fjärde dynastin och under hans regeringstid hände nämligen något revolutionerande i människornas tänkesätt.

Ra-kulten

Ra-kulten börjar nu och Heliopolis, Solens stad On i Bibeln, sätts i förgrunden. Tidigare hade faraonerna trott att efter döden skulle de stiga upp till de andra gudarna i den andliga världen som tillhörde stjärnorna. Synen på livet efter döden ändrades från ett land bland stjärnorna till ett land under jorden.

Vissa av kungafamiljens söner byter nu namn. Cheops själv tog sig inte namnet ”son av Ra”, det gjorde däremot hans son Chefren, eller rättare sagt döpte Chefrens mor sönerna efter Ra.

Pyramiden jämte Cheopspyramiden bär Chefrens namn. Den är inte lika mäktig som Cheopspyramiden men den står på en höjd och därför ser den stor ut. När pyramiderna stod där på gizaplatån i sina glansdagar var de täckta av kalkstensplattor.

Pyramiderna i Giza en del av Ra-kulten

Eftersom en ny religion startade när Cheops var vid makten säger en teori att man kan se pyramiderna på gizaplatån som en del av Ra-kulten.

Ra-kultens människor dyrkade solen. När en solstråle vid solnedgången tränger genom ett moln, breder den ut sig över jorden och lyser upp den. Pyramiden är som en solstråle till formen och den lyser upp landet under jorden på natten efter att den sjunkit över horisonten i väst.

Not: Ra kallas ibland Re och var en solgud. Han var alla andra gudars anfader.

Källa: Christine El Mahdy: The Pyramid Builder. Cheops, the Man Behind the Great Pyramid. Utgiven 2003

Ann gör skulpturer för godhet och fred

Sju fantastiska undervattensmonument

VIDEO: Dödad för organ – Kinas hemliga transplantationsindustri