Chen Guangcheng, känd aktivist om Shen Yun: "Gripande"
Den välkända människorättsaktivisten Chen Guangcheng lever i exil i USA. Han såg Shen Yun Performing Arts i Newark den 11 april. (Foto: NTD Television)


Chen Guangcheng, den välkände kinesiske människorättsaktivisten, som numera lever i exil i USA, såg Shen Yun Performing Arts i New Jersey Performing Arts Center den 11 april.

Han sade att showen verkade vara ren, gripande, och fick honom att reflektera över livet i Kina.

Efter sin djärva flykt från husarresten på landsbygden i Shandong, tog han sig till den amerikanska ambassaden i Peking, och fick asyl i USA och har levt där sedan 2012. Han fick ett stipendium för studier på New York University, och är nu gästforskare vid Catholic University of America.

Chen som har varit blind sedan ungdomen lade särskild uppmärksamhet till Shen Yuns orkester.

– En sådan renhet, sade han i en intervju med New Tang Dynasty Television.

– Jag känner att Shen Yun inte bara presenterade den traditionella kinesiska kulturens medkänsla rent och uppriktigt, utan de avslöjade också hur denna dygdiga kultur nu förstörs av ondska. Medvetna kinesiska människor kommer helt klart att känna igen detta.

– Den sångtext som satte djupast intryck hos mig, var den första sången efter pausen. Jag fick en djup upplevelse av en mycket stor känsla av plötslig upplysning, som om det i våra liv finns ett annat mer omfattande universum, tillade Chen.

Chen sade att Shen Yun skiljer sig från vanliga föreställningar i Kina.

– I Kina finns det många negativa influenser. Jag hade tidigare hört talas om Shen Yun och kände att det som särskiljer Shen Yun från de så kallade stjärnorna i Kina, är att Shen Yun inte spelar för galleriet eller kör med billiga tricks för massorna. Det inspirerar helt enkelt och underhåller sin publik genom konst och den inre mänskliga anden.

Förutom fokus på traditionell kinesisk kultur, inkluderas i Shen Yuns program även hänvisningar till nutida händelser i Kina.

– I en värld utan frihet dyrkar folk nu pengar och drivs bara av sina omedelbara intressen. Detta är inte i samklang med vår traditionella kultur. Därför får [Shen Yun] många människor att reflektera över sig själva, att varje ord och handling återigen bör följa de upprätta värden från det förflutna, sade Chen och fortsatte med att säga:

– Det här är en väldigt djup fråga som jag hoppas folk kan fundera över. Varför är floder och berg så förorenade? Varför har samhällsmoralen försämrats till en sådan grad? I en process av moraliskt förfall i samhället, vilken roll spelar var och en av oss? Förhindrar eller uppmuntrar vi denna trend? Varje person måste överväga denna fråga. Detta är min enkla förståelse.

Översatt från engelska.

New York-baserade Shen Yun Performing Arts har fyra turnerande kompanier som framträder samtidigt runt om i världen. På sin Europa-turné framträder Shen Yun i Dublin 19-20 april, sedan vidare till Haag, Milano och Baden-Baden. För vidare information besök www.shenyunperformingarts.org

Epoch Times anser att Shen Yun Performing Arts är vår tids mest betydelsefulla kulturevenemang. Vi har stolt rapporterat om publikens reaktioner sedan Shen Yun startade år 2006.