Chef för mångkulturella frågor: Shen Yun-produktionen är enorm
Gary Simon, chefen för mångkulturella frågor vid Sacramento Convention and Visitors Bureau. (Ma Youzhi/The Epoch Times)


Gary Simon, chef för mångkulturella frågor vid Sacramento Convention and Visitors Bureau, tog till sig Shen Yun Performing Arts föreställning vid Sacramento Community Center Theater på måndagen den 11 januari.

– Jag har sett en massa shower. Jag har själv producerat shower, så den här föreställningen var fantastiskt väl producerad, sade  Gary Simon.

– Kombinationen av dans, och sedan naturligtvis användandet av dator eller de elektroniska inslagen som de lyckades införliva i föreställningen – fenomenalt, sade han och syftade på de animerade bakgrundsprojektionerna som används hela föreställningen igenom.

Simon tycker att även om det sägs att musik är det internationella språket, så kan dans också överbrygga språkbarriärer och tilltala människor från alla kulturer.

– Det är musik och dans [som är internationella språk] om du frågar mig, och jag tycker att de förmedlade det mycket väl, och man kunde känna en del av smärtan.

– Dansen visade dig en bit av det och om du tänkte på det kunde du verkligen känna det som gjordes mot de här människorna, och det dansen uttryckte var oerhört.

Simon organiserade
Sacramentos första Juneteenth-festivalen, ett firande av undertecknandet av Emancipationsproklamationen år 2001, och har organiserat festivalen varje år sedan dess. Festivalen samlar skaror på nära 10 000 människor varje år.

Han lovordade Shen Yuns orkester, vilken kombinerar västerländska och kinesiska klassiska instrument, och säger att den hjälpte publiken att ”känna dansen”.

– Musiken var en del av dansen, jag tycker att musiken gör dansen, så genom musiken kan du verkligen känna den. Jag kände den definitivt.

En av Shen Yuns mest bejublade inslag är historieberättandet genom dansnummer, med historier som sträcker sig från forna kinesiska legender till moderna berättelser om mod.

– Jag blev imponerad av föreställningen på grund av gruppens förmåga att återge det förtryck som en del av det kinesiska folket har varit under i Kina, sade Simon, och syftade på två dansnummer som visade förföljelsen av Falun Gong, en fredlig andlig utövning, i dagens Kina under kommunistregimen.

– Att förmedla budskapet på ett positivt sätt, såväl som att fortsätta informera andra om förtrycket genom dans … får en att reflektera över en del av förtrycket.

Epoch Times är stolt mediapartner till Shen Yun Performing Arts. För mer information, se ShenYunPerformingArts.org

Shen Yun kommer till Cirkus i Stockholm 5-6 april och till Konsert & Kongress i Linköping den 8 april. 
För mer information om föreställningarna i Sverige:

http://linkoping-show.se/
http://stockholm-show.se/

Översatt från engelska