Centraleuropa drabbat av finanskrisen


En granskning av nio europeiska länder visar att hälften av befolkningen har påverkats av den ekonomiska krisen, enligt en marknadsundersökning.

Det land som drabbats värst är Ungern, där över 70 procent av de svarande anser att familjens ekonomiska situation har blivit svårare. Bland de som klarat sig bättre är Österrike, där bara 30 procent av befolkningen säger sig ha drabbats av krisen.

Fyra av tio rumäner påverkades av finanskrisen.

Situationen i Rumänien kan jämföras med Tjeckien och Bosnien-Herzegovina, där över 60 procent av deltagarna i undersökningen meddelade att de knappt kan klara att täcka sina utgifter. Färre än fem hade möjlighet att spara pengar.

Invånare i Bukarest är bland de mest förskonade, bara 18 procent sade sig ha drabbats av krisen. Bland de värst drabbade i den nuvarande situationen är entrepenörer, småföretagare och frilansare – två tredjedelar av dem rapporterade minskade inkomster. Nio procent av de 1000 rumänerna som intervjuades pekade på minskade löner och anklagade arbetsgivarna för försenade utbetalningar.

Arbetslösheten steg till 5,8 procent i maj, från 5,7 procent i april 2009. I april 2008 låg siffran på 3,7 procent.

Enligt en officiell prognos från Merrill Lynch Bank of America Securities kommer Rumäniens nuvarande underskott att uppgå till fem procent av BNP under 2009, istället för de åtta procent som man uppskattade till en början.

Rumäniens ekonomi förutspås emellertid att få en kraftig nedgång under 2009 och 2010, med 6,4 procent och 2,5 procent på grund av de skattejusteringar som fordras i och med överenskommelsen med den internationella valutafonden, IMF. Analytiker från Merrill Lynch tror att årets inflation kan komma att överstiga de uppskattade 3,5 procenten som Rumäniens centralbank förutspått på grund av press från yttre faktorer och nedskrivning av den nationella valutan.

Rumäniens inflation kan komma att nå 5,2 procent under 2009 och 4 procent 2010. I slutet av 2008 uppgick den till 6,3 procent.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/18211/