CBC säljer den kinesiska regimens propaganda till Europa


Den kanadensiska tv-kanalen CBC:s motiv ifrågasätts då de säljer ett program som baktalar den kinesiska qigong-metoden Falun Gong. Programmet har sålts till Frankrike trots att CBC:s franskspråkiga ombudsman håller på att utreda de klagomål som inkommit.

Klagomålen hade inkommit från kinesiska kanadensare, människorättsaktivister och Falun Gong-utövare som menar att programmet (”Obehag i Chinatown”) är starkt vinklat mot Falun Gong och kan ha producerats för att gagna den kinesiska regimen.

Enligt Falun Dafa-föreningen i Kanada ”vällde det in” klagomål till CBC veckorna efter att programmet sändes den 30 oktober. CBC sålde emellertid programmet till åtskilliga europeiska länder. TV5 Monde i Frankrike planerar att sända programmet under vecka 49.

I sitt brev till CBC:s ombudsman kallade människorättsadvokaten David Matas och den tidigare parlamentsledamoten David Kilgour programmet ”osakligt, manipulativt, propagandistiskt och illvilligt på en myriad vis”.

”Det här är mer än bara osaklig rapportering. Det är att svälja hela kommunistpartiets propaganda och uppvigling till hat mot Falun Gong-utövare i ett stycke. Det förtjänar ombudsmannens censur,” står det i brevet.

”Obehag i Chinatown” insinuerar att Falun Gongs ankomst i Montreal har rört upp ett ”ömtåligt lugn” i stadens Chinatown. Men det faktum att Falun Gong har existerat i Montreal utan problem i flera år, och innan den kinesiska regimens förföljelse av gruppen påbörjades 1999. Att pro-kommunistiska enheter i Montreal började 1999 baktala gruppen nämns inte i filmen, anser Falun Gong-föreningen.

Programmet förminskar den väldokumenterade förföljelsen av Falun Gong i Kina och hävdar att rapporterna om stölder av Falun Gong-utövares vitala organ kokats ihop som svar på hur en rättsprocess utvecklades. De bevis som framlagts på organstölderna i Kina nämns inte alls.

Vid samma tid som programmet sändes efterlyste FN:s kommitté mot tortyr en utredning av och åtal mot dem som kan ha varit inblandade i organbrott i Kina.

– Den alarmerande förvrängningen av fakta, manipulation av intervjuer och det uppenbara ignorerandet av regimens förföljelse av Falun Gong i detta program är kusligt likt det sätt på vilket den kinesiska regimen manipulerar fakta för att förfölja dessa människor, sade Xun Li som är ordförande i Falun Dafa-föreningen.

Falun Dafa-föreningen i Montreal tror att produktionen ”Obehag i Chinatown” är kopplad till blockeringen av CBC:s webbsida i Kina i januari förra året. Vid tidpunkten kallade CBC blockaden för ”en händelse av största vikt” och ”en situation vi inte kan låta pågå”, eftersom OS nalkades.

CBC trodde att blockaden genomfördes eftersom de hade sänt ”Bakom den röda muren: förföljelsen av Falun Gong”, en oberoende dokumentär som var kritisk mot den kinesiska regimens förföljelse av Falun Gong.

Inledningsvis sköt CBC upp sändningen bara några timmar innan den skulle visas, efter att ha mottagit ett samtal från den kinesiska ambassaden. Efter en del redigering sändes sedan dokumentären.

Under tiden som
webbsidan var blockerad började den franske CBC-producenten Leon Laflamme och Radio-Canadas reporter Solveig Miller att kontakta Falun Gong-utövare för att producera det som de senare förstod skulle bli en ensidig attack mot Falun Gong som spädde på den kinesiska regimens missledande syn på övningsmetoden.

– Timingen för det hela väcker undran om producenternas motiv bakom det här programmet, sade Li.