Carlgren hördes av försvarsutskottet
Miljöminister Andreas Carlgren. (Foto: AFP/Sven Nackstrand)


Miljöminister Andreas Carlgren hördes i dag av försvarsutskottet med anledning av säkerhetsbristerna på Forsmarks kärnkraftverk.

Under diskussionen mellan Carlgren och SKI på onsdagen sade Carlgren att tillsynen av kärnkraftsverken fungerar i Sverige, men att en mycket tung bevisbörda nu ligger på Forsmark.

”Det är anmärkningsvärt att den borgerliga regeringen inte vidtar några ytterligare åtgärder när så allvarliga säkerhetsbrister blir kända”, skriver socialdemokraten Ulrica Messing, ordförande i försvarsutskottet, i en kommentar efter mötet.