Cancerframkallande plywood i hemmen
En kinesisk arbetare hänger plywoodskivor på tork i solen vid en plywoodfabrik i Hefei i centrala Kinas Anhui provins. Under de senaste tiotal åren har Kinas konsumtion av träprodukter ökat med 70 procent och det globala handelsutbytet av olika trävaror har haft en förödande effekt på skogen och på skogsfattiga områden i Kina. (Foto / AFP)


Plywoodskivor som sålts på flera stora byggmarknader har visat sig innehålla för höga halter av det cancerframkallande ämnet formaldehyd.

Försäljningen har stoppats men en del skivor har redan hunnit spikas upp i hemmen.

Det var byggmaterialdistributören Setra Byggprodukter som vid en stickprovskontroll för några veckor sedan upptäckte alltför höga värden av formaldehyd i ett parti plywoodskivor som importerats från Kina. Beijers, Fredells och Byggmax är några av de byggvaruhus som i sin tur sålt skivorna vidare till konsumenterna.

Resultaten av testerna visade att skivorna avgav 0,19 milligram formaldehyd per kubikmeter luft. Det tillåtna värdet är 0,13 milligram per kubikmeter luft.

Setra Byggprodukter stoppade omedelbart sina leveranser av plywoodskivorna och försäljningen i butikerna upphörde.

Kemikalieinspektionen underrättades och håller just nu på att i samråd med Boverket och Socialstyrelsen undersöka hur farliga skivorna kan vara för de kunder som redan hunnit spika upp dem i hemmen.

– Vi vet ännu inte hur det kan påverka människor i inomhusmiljön. Jag har bett en av våra miljömedicinska experter att titta på det här, säger Magnus Zeilon vid Socialstyrelsens enhet för hälsoskydd.

Formaldehyd finns bland annat i trä och kan också ingå i färger och lim. Ämnet anses kunna leda till sjuka hus. Det har även visat sig kunna orsaka allergier och cancer.

Plywoodskivorna från Kina har tillverkats av ett företag som är certifierat av det oberoende kontrollorganet SKH i Holland.

– Det är ett problem i sig att man inte kan lita på den typen av certifikat. När det finns en internationell tillsynsmyndighet ska man kunna lita på det, säger Setra Byggprodukters vd Per Fredrikson.

Det var en otydlig information om vilket lim som använts som gjorde företaget misstänksamt. Testerna visade att farhågorna var riktiga.

Flera företag i andra europeiska länder har använt sig av samma kinesiska fabrikant.

Det är ännu oklart hur många av de felaktiga skivorna som sålts, både i Sverige och i övriga Europa.

– Vi har ju bara tagit några stickprov så det är svårt att säga om det är representativt för allt det vi importerat från Kina och sålt, säger Per Fredrikson.

Han har informerat organisationen Svensk Handel om situationen och inväntar nu Kemikalieinspektionens ställningstagande.

– Det är svårt att avgöra hur högt vårt värde är i förhållande till gränsvärdet, det måste myndigheterna fatta beslut om och bestämma.

Plywoodskivor som sålts på flera stora byggmarknader har visat sig innehålla för höga halter av det cancerframkallande ämnet formaldehyd.

Försäljningen har stoppats men en del skivor har redan hunnit spikas upp i hemmen.

Det var byggmaterialdistributören Setra Byggprodukter som vid en stickprovskontroll för några veckor sedan upptäckte alltför höga värden av formaldehyd i ett parti plywoodskivor som importerats från Kina. Beijers, Fredells och Byggmax är några av de byggvaruhus som i sin tur sålt skivorna vidare till konsumenterna.

Resultaten av testerna visade att skivorna avgav 0,19 milligram formaldehyd per kubikmeter luft. Det tillåtna värdet är 0,13 milligram per kubikmeter luft.

Setra Byggprodukter stoppade omedelbart sina leveranser av plywoodskivorna och försäljningen i butikerna upphörde.

Kemikalieinspektionen underrättades och håller just nu på att i samråd med Boverket och Socialstyrelsen undersöka hur farliga skivorna kan vara för de kunder som redan hunnit spika upp dem i hemmen.

– Vi vet ännu inte hur det kan påverka människor i inomhusmiljön. Jag har bett en av våra miljömedicinska experter att titta på det här, säger Magnus Zeilon vid Socialstyrelsens enhet för hälsoskydd.

Formaldehyd finns bland annat i trä och kan också ingå i färger och lim. Ämnet anses kunna leda till sjuka hus. Det har även visat sig kunna orsaka allergier och cancer.

Plywoodskivorna från Kina har tillverkats av ett företag som är certifierat av det oberoende kontrollorganet SKH i Holland.

– Det är ett problem i sig att man inte kan lita på den typen av certifikat. När det finns en internationell tillsynsmyndighet ska man kunna lita på det, säger Setra Byggprodukters vd Per Fredrikson.

Det var en otydlig information om vilket lim som använts som gjorde företaget misstänksamt. Testerna visade att farhågorna var riktiga.

Flera företag i andra europeiska länder har använt sig av samma kinesiska fabrikant.

Det är ännu oklart hur många av de felaktiga skivorna som sålts, både i Sverige och i övriga Europa.

– Vi har ju bara tagit några stickprov så det är svårt att säga om det är representativt för allt det vi importerat från Kina och sålt, säger Per Fredrikson.

Han har informerat organisationen Svensk Handel om situationen och inväntar nu Kemikalieinspektionens ställningstagande.

– Det är svårt att avgöra hur högt vårt värde är i förhållande till gränsvärdet, det måste myndigheterna fatta beslut om och bestämma.