Cancerframkallande ämnen kan ha hittats i kinesiska mjölkprodukter


Den kinesiska melaminmjölkpulverskandalen får en återklang då en av Kinas mejerijättar, Mengniu Dairy Group Co, har befunnits använda ämnen som möjligen kan framkalla cancer i sina mjölkprodukter.

Kinas Allmänna administration för kvalitetsövervakning, inspektion och karantän (GAQSIQ) anmälde Mengniu Dairy Group Co den 2 februari för att få dem att upphöra med användningen av OMP i sina Telunsu-mjölkprodukter.

Mengnius Telunsu-mjölkprodukter har dragits bort från hyllorna i Kinas stora livsmedelsbutiker, inklusive hos livsmedelskedjan Carrefour. I Hongkong sjönk Mengnius aktier med 12,48 procent den 11 februari.

OMP, eller osteoblastmjölkprotein, är ett så kallat bentillväxtsmjölkprotein. (Osteoblaster är en typ av benceller som spelar en viktig roll i kroppens benmetabolism. Deras huvudsakliga uppgift är att stimulera produktionen av ny benvävnad genom utsöndring av kollagen). Mengniu började marknadsföra sitt varumärke Telunsu som en ”bentillväxtmjölkproteinprodukt” under 2006 och hävdade att OMP stödjer absorptionen av kalcium och ökar benvävnaden.

Men experter har visat att Mengniu även lade till IGF-1, en insulinliknande tillväxttillsats, till sina Telunsu-produkter och en överkonsumtion av IGF-1 kan öka risken för cancer hos människan.

GAQSIQ uppmanade Mengniu att sluta tillföra OMP i sina Telunsuprodukter med hänvisning till att IGF-1 inte är en traditionell livsmedelsingrediens som inte heller uppfyller standarden för livsmedelstillsatser.

Mengniu Dairy Group Co förnekade att det finns IGF-1 i Telunsuprodukternas OMP. Företaget hävdade att deras OMP, som är tillverkad av mjölk, är en ingrediens som kallas MBP (Milk Basic Protein) som de importerar från Tatua Co-Operative Dairy Company, ett mejeriföretag i Nya Zeeland.

Mengniu hävdade också att MBP är vanligt i USA, Europa, Japan, Korea och andra länder, att de är GRAS-godkända av FDA i USA och även anses vara en säker livsmedelsingrediens av Nya Zeelands Ämbetsverk för jordbruk och skogsbruk

Emellertid står Mengnius påstående i motsatsförhållande till en handling som företaget lämnade under 2006 för ett patent. Den 13 februari 2006 ansökte Mengniu om ett patent på en ”flytande mjölkprodukt” till den statliga myndigheten för patentansökan. Ansökans skrivelse sade uttryckligen att ”Detta patentmedel innebär tillsättning av IGF-1 i mjölk, som kan underlätta kroppens absorptionen av kalcium.” Brevet betonade också effekten av IGF-1 genom att säga att ”IGF-1 kan förbättra kvinnligt hormon för att förhindra nedbrytningen av benvävnaden och har därför en effekt att förhindra utvecklingen benskörhet.”

GAQSIQ undersöker fortfarande om Mengniu har använt MBP eller IGF-1. Kinesiska folket är dock inte optimistiskt efter att ha sett hur den tidigare händelsen med melamin i mjölken hanterats av myndigheterna.

Översatt från:http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/11958/