Cancerfallen fortsätter att öka
Ny rapport från Socialstyrelsen visar att cancerfallen fortsätter att öka i landet. Orsakerna tros vara att svenskarna blir äldre och att diagnosticeringsmetoderna och screeningtesterna förbättrats. (Foto: Mychele Daniau/ AFP PHOTO)


Ny rapport från Socialstyrelsen visar att cancerfallen fortsätter att öka i landet. Orsakerna tros vara att svenskarna blir allt äldre och att diagnosticeringsmetoderna och screeningtesterna förbättrats. En av de snabbast ökande cancerformerna är hudcancer.

Siffror från den nya rapporten visar att det i genomsnitt är 1,8 procent fler cancerfall bland män och 1,2 procent fler bland kvinnor varje år. Förra året rapporterades 51 528 cancerfall, 52 procent är män och 48 procent kvinnor.

Bland kvinnor är bröstcancer den vanligaste cancerformen och står för 29 procent av fallen. Bröstcancer har i genomsnitt ökat med 1,2 procent varje år under de senaste 20 åren.

Hos männen är prostatacancer vanligast och står för 33 procent av de diagnostiserade fallen, förekomsten har dock minskat under senare år.

– Antalet diagnostiserade prostatacancerfall har en stark koppling till användandet av PSA-test i vården. Det kan förklara brytningen av den ökande trenden vi sett sedan mitten på 1990-talet, säger Åsa Klint som är registeransvarig i ett pressmeddelande från Socialstyrelsen.

Enligt Socialstyrelsen beror det ökade antalet cancerfall på att svenskarna blir allt äldre. Andra förklaringar är screening och förbättrade diagnostiska metoder.

I Sverige får man från en viss ålder gå på regelbundna cancerundersökningar s.k screeningtester. Man kan då upptäcka förstadier till cancer eller en cancer i tidigt stadium.

Knappt 30 procent av männen och drygt 27 procent av kvinnorna riskerar att drabbas av elakartad cancer före 75 års ålder.

Andra vanliga cancerformer är lungcancer, den är fortfarande vanligare bland män än kvinnor, men medan allt färre män får lungcancer så ökar sjukdomen hos kvinnor med ungefär tre procent per år.

Både bland män och kvinnor ökar malignt melanom och övrig hudcancer (utom basalcellscancer) kraftigt och hudcancern utgör sammantaget för 14 procent av cancerfallen. Det senaste decenniet har ungefär tre till fyra procent fler hudcancerdiagnoser ställts varje år under det senaste decenniet.

 

FAKTA:

Vanligaste cancerformerna bland män:

– Prostatacancer, 33 procent

– Hudcancer (exklusive malignt melanom), 10 procent

– Tjocktarmscancer, 7 procent

 

Vanligaste cancerformerna hos kvinnor:

– Bröstcancer, 29 procent

– Tjocktarmscancer, 8 procent

– Hudcancer (exklusive malignt melanom), 8 procent

 

Källa: Socialstyrelsen