Cancer bland barn stort problem i Kina


Av de nästan 8 miljoner människor som dör av cancer i världen varje år bor 70% i länder med låg eller genomsnittlig inkomst. Den 4 februari var världscancerdagen och hälsovårdsexperter passade på att ta upp denna hälsokris.

Årets tema var vikten av en hälsosam och aktiv barndom. Hälsoexperter menar att elakartade tumörer har blivit en stor dödsorsak bland barn i Kina. En ny kampanj syftar till att hindra uppkomsten av cancer hos barn.

Enligt en rapport från xinhua.net den 3 februari sade professor Pang Da, ordförande för Heilongjiangs anti-cancerförening, att maligna tumörer har ökat bland barn det senaste årtiondet. Bara i staden Harbin dör 200 barn av cancer varje år. Ett växande antal hälsoexperter menar att övervikt hos barn är boven bakom det höga antalet av vissa cancerformer.

Pang är mycket oroad över det växande antalet överviktiga barn. Han noterade att överviktiga barn är mer sannolika att bli feta vuxna som utvecklar cancer. Om denna trend fortsätter kommer det nuvarande problemet med överviktiga barn att leda till ett storskaligt utbrott av cancer i framtiden, sade Pang.

– Övervikt ligger bakom många saker: högt blodtryck, hjärt- och kärlproblem, fett i levern och till och med cancer, sade Sun Aiming, tidigare vice ordförande för Röda Korset i Kina. Leukemi är relativt vanligt bland barn numera.

Hon tillade att luftföroreningar också bidrar starkt till den stora mängden blodcancer hos barn. 
– Vissa cancerogena ämnen i atmosfären påverkar barn mer än vuxna.

Zheng Lixin, en barnläkare som arbetar i Maryland i USA, uppmanar föräldrar att se till att deras barn får en hälsosam diet och regelbundna hälsoundersökningar.

– Föräldrar borde ta ansvaret att hålla sina barn borta från skräpmat. Årliga medicinska undersökningar är ett annat mycket viktigt steg när det gäller att upptäcka mer djupliggande hälsoproblem. Föräldrar kanske ser till att deras barn vaccineras, men de glömmer bort att ta dem till läkaren för rutinundersökningar, förklarade hon.

– Jag tror inte att många människor förstår vad som orsakar cancer, men de kan lätt förstå barnfetma och de hjärt- och blodtrycksproblem som detta resulterar i. Vi måste dock även uppmärksamma de problem som uppstår genom att barn exponeras för giftiga kemikalier. Till exempel kan formaldehyd som används i hemdekorationsmaterial orsaka problem med blodkropparna för barn. Det kan till och med leda till cancer, tillade Sun.

– Alla borde skyddas från sjukdomar, inklusive barn, sade Shen Jie, biträdande chef vid centret för kontroll och förebyggande av sjukdomar.

– Det räcker inte med att vi arbetar på metoder att motverka cancer. Vi borde även stärka hälsoövervakningen. Vi måste jobba hårdare så alla kan leva ett friskare liv.

Översatt från:http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/12059/