C-vitamin har effekt mot gikt
En bra inhemsk C-vitaminkälla är vresrosens nypon, Rosa rugosa Thunb. (Foto från Naturhistoriska riksmuséet)


Gikt är en smärtsam och vanlig ledsjukdom som oftast drabbar män. Amerikanska forskare säger nu att C-vitamin kan minska risken för gikt med upp till 45 procent.

Forskare i Vancouver och Boston har under 20 år (1986-2006) följt nära 47 000 män och deras rön presenteras i Archives of internal medicine. Ingen av männen uppvisade några symptom på gikt innan undersökningen inleddes. Vart fjärde år undersökte forskarna männens dagliga intag av vitamin C.

Resultatet av den omfattande studien visade att en daglig dos på 500 mg C-vitamin minskade risken för gikt med 17 procent, jämfört med de som intog mindre än 250 mg dagligen. De som ökade intaget med 500 mg minskade risken med 34 procent och ett intag på 1500 mg minskade risken 45 procent.

C-vitaminet visade sig ha effekt oavsett om den kom från kosttillskott eller frukt och grönsaker.

Gikt benämns ibland som portvinstå när stortåns grundled har drabbats. Ett annat namn för gikt är ”den frossande mannens sjukdom”. Namnet har uppkommit för att man förr ansåg den vara en vällevnadssjukdom.

Gikt uppkommer genom att urinsyra, som också bildas naturligt i kroppen, fälls ut som kristaller i olika vävnader och ger då inflammationer.

Orsaker till att kroppen får sämre förmåga att ta hand om bildad urinsyra kan vara högt blodtryck, höga blodfetter, nedsatt njurfunktion, ärftliga faktorer, alkohol och viss typ av mat anses kunna öka risken.

Upplagring av urinsyra i kroppen sker dock främst genom brist på basgörande mineraler, såsom kalcium och magnesium. En ”försurad” kropp är mer värkbenägen och stel. Utöver gikt bidrar det till en mängd olika tillstånd, tex allmän trötthet, benskörhet, fibromyalgi, artrit, reumatism, ödem och åderförfettning.