Byter sköldar och yxor mot jade och siden
Idiomet: ”Byter sköldar och yxor mot jade och siden” kommer ursprungligen från berättelsen om den mäktige Yu som ändrade sin fars militanta åtgärder till mer fredliga och sammarbetsvilliga. (Illustratör: Zhiching Chen, Epoch Times)


Idiomet ”Byter sköldar och yxor mot jade och siden” är en metafor som betyder att vända krig till fred eller vända fientlighet till vänskap. Det används också när man antyder att något dåligt oftast kan vändas till någonting bra.

Ursprunget till idiomet finns upptecknat i första kapitlet i boken “Huai Nan Zi” (淮南子)*.

För fyratusen år sedan var, enligt historien, Gun Xia-stammens ledare, han var far till Den store Yu**. Liksom många andra stammar drabbades Xia-stammen av katastrofala översvämningar vid den här tiden.

För att skydda sig byggde Gun en två meter hög mur runt staden och grävde också en vallgrav runt stadsmuren. Många av stammens män var emot Guns skyddsåtgärder och tappade tilltron till honom.

När de andra stammarna upptäckte att Gun hade förlorat stammedlemmarnas förtroende, betraktade de Xia-stammen som ett hot och såg en chans att attackera dem.

Senare efterträdde Yu sin far Gun som Xia-stammens ledare. Yu hade lärt sig mycket av faderns misstag och rev därför stadsmuren, fyllde upp vallgraven, omfördelade egendomen, förstörde vapen och undervisade människorna i etik och moral.

Yu lyckades ena människorna i de olika stammarna med en upprätt moralisk karaktär, och inledde ett samarbete med problemet med översvämningarna.

Yu arbetade mycket hårt för att stoppa de återkommande översvämningarna. I tretton år var han projektledare för flera kanalbyggen för att styra vattnet från de stora floderna ut till havet.

Enligt legenden gick Yu förbi sitt hem tre gånger under dessa tretton år, utan att gå in, vilket var ett tecken på hans uthållighet i arbetet samt hans stora oro för sitt folks välfärd.

Till slut lyckades Den store Yu stoppa översvämningarna och hans osjälviska karaktär vann folkets hjärtan. Xia-stammen blev stabil, stark och förmögen.

När de övriga stammarna bevittnade lyckan och freden i Xia, ville de andra stammarna ha Yu till sin ledare. Tiotusentals människor kom till Yu med jade och silke för att visa Xia-stammen sin respekt och vänskap.

Detta är ursprunget till idiomet: ”Byter sköldar och yxor mot jade och siden” och liknar det västerländska talesättet: ”De skall smida om sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar.”

*  Boken ”Huai Nan Zi” som sammanställdes år 139 f.Kr under Västra Handynastin är en klassisk text som innehåller daoism, konfucianism och legalism. Den består av 21 kapitel och täcker ämnen om mytologi, historia, astronomi, geografi, filosofi, vetenskap, metafysik, natur och politik. Det första kapitlet ”Yuan Dao Xun” (原道訓) handlar om att begrunda Dao.

 

**  Den store Yu var en av Den gula kejsarens ättlingar. Han övertog tronen efter kejsare Shun (cirka 2205 f.Kr). Yu var känd för sin vänlighet, kompetens och för sina insatser att kontrollera de ständiga översvämningarna vid den tiden.