Byrå som förföljer Falun Gong i Kina rapporterade om sitt misslyckande
Falun Gong-utövare håller en banderoll som fördömer 610-byrån i en demonstration mitt emot den kinesiska ambassaden i Washington DC den 21 april. (Foto: Minghui.org)


År 1999 gjorde den kinesiske kommunistledaren Jiang Zemin ett ödesdigert beslut, att förgöra Falun Gong, en fredlig andlig utövning som bygger på traditionella kinesiska principer.

En utomrättslig organisation skapades inom Kommunistpartiet för att förfölja tiotals miljoner Falun Gong-utövare från alla tänkbara bakgrunder i det kinesiska samhället. Den här organisationen, namngiven efter dagen då den inrättades, är 610-byrån.

Femton år av 610 byråns ansträngningar, med otaliga propagandaangrepp, fall av diskriminering, misshandel, tortyr och senare även mord, har lett till allt annat än framgång.  Och Falun Gong-utövare fortsätter att berätta för det kinesiska folket om förföljelsen och kommunistregimens sanna natur.

Ett par "mycket brådskande" rapporter från 610-byrån som kom i april 2013 och läcktes till New Tang Dynasty Television (NTD) speglar den oro 610-byråns personal hyser för att de inte lyckats med Jiang Zemins uppdrag.

Inte nog med att Falun Gong-utövare har vägrat böja sig inför den statliga förföljelsen, de har under de senaste åren ökat sina insatser enormt.

Enligt Heng He, Kina-kommentator för NTD och Epoch Times, är språket i dokumenten typiskt för kommunistpartiet, och liknar i mycket andra offentliggjorda handlingar rörande Falun Gong. Rapporterna är märkta med sigill som bär 610-byråns officiella namn, och antalet kopior såväl som sekretessnivåer finns angivet i andra interna dokument.

Imponerande spridning av information

610-byråns rapporter kom från en underavdelning i Sichuanprovinsen i sydvästra Kina, enligt vad NTD rapporterade den 24 november.

En av dem, inlämnad av en tjänsteman vid namn Yu Daming den 23 april 2013, var stämplad med "topphemligt" och "mycket brådskande". Innehållet handlade om orden "Falun Gong", "13 maj" och "25 april” och utövarnas aktiviteter på dessa datum, vilka är känsliga för de kommunistiska myndigheterna.

Den 13 maj 1992, var dagen då Falun Gong introducerades för allmänheten i nordöstra Kina.

Den 25 april 1999, deltog 10 000 Falun Gong-utövare i en spontan fredlig demonstration i Peking vid Zhongnanhai, partiledningens bostadskomplex.

Yu Damings rapport från 23 april 2013, noterade i vilken imponerande omfattning Falun Gong-utövare spred känsligt material och information.

I rapporten fanns statistik som samlats in av censurmyndigheterna, och som visade att 20 miljoner textmeddelanden med Falun Gong-innehåll hade skickats mellan januari och april 2013, vilket var 3,7 gånger så många som de som upptäckts under 2012.

Rapporten nämner en vice vd för ett kommunikationsföretag, tillika Falun Gong-utövare i Sichuan, som enligt uppgift köpt flera mobiltelefoner, som han sedan skickat textmeddelanden från. Han skapade också en blogg som innehöll artiklar om Falun Gong, som fick 110 000 träffar innan den stängdes ner.

Rapporten uttryckte också oro över Falun Gong-utövarnas uppmaningar till kineser att lämna kommunistpartiet och deras exponering av partiets historia och karaktär. Mellan november 2012 och april 2013 hade enligt rapporten 160 000 telefonsamtal av detta slag ringts från enbart Shandongprovinsen. Många av de uppringda var partitjänstemän, även sådana som var stationerade i andra provinser.

Rörelsen för att lämna det Kinesiska kommunistpartiet, på kinesiska kallad Tuidang, uppstod 2004 med publiceringen av Epoch Times ledarserie Nio kommentarer om kommunistpartiet, som senare gavs ut som en bok.

Fram till december i år har Tuidang-sajten registrerat över 185 miljoner avhopp från Kommunistpartiet och dess underorganisationer.


Ett av två hemliga interna dokument från april 2013, från det Kinesiska kommunistpartiets utomrättsliga 610-byrå, som NTD Television tagit del av och redovisat i sin rapport från 24 november. (Foto: NTD Television)

Ett av två hemliga interna dokument från april 2013, från det Kinesiska kommunistpartiets utomrättsliga 610-byrå, som NTD Television tagit del av och redovisat i sin rapport från 24 november. (Foto: NTD Television)

Sju miljoner samtal på ett halvår

Den andra rapporten från 610-byråns underavdelning berörde mängden telefonsamtal från Falun Gong-utövare till Kina om förföljelsen och Tuidang.

I rapporten, daterad den 28 april 2013, konstateras att efter jordbävningen den 20 april 2013 med magnituden 7 på Richterskalan, fick kinesiska tjänstemän mängder med samtal med uppmaningen att lämna partiet.

Rapporten avslöjade att kommunistpartiets digitala säkerhetscenter under en sexmånadersperiod från oktober 2012 till mars 2013 avlyssnade 909 000 telefonsamtal till Sichuan från någonstans utanför Kinas gränser, eller i genomsnitt 5 000 samtal om dagen. Under samma tid avlyssnades 7 272 000 samtal från utlandet över hela Kina, en siffra som förmodligen är mycket lägre än det totala antalet uppringda och mottagna samtal.

Sichuans underavdelning av 610-byrån kunde inte nås för en kommentar.


Ett av två hemliga interna dokument, från april 2013 från det Kinesiska kommunistpartiets utomrättsliga 610-byrå, som NTD Television tagit del av och redovisat i sin rapport från 24 november. (Foto: NTD Television)

Ett av två hemliga interna dokument, från april 2013 från det Kinesiska kommunistpartiets utomrättsliga 610-byrå, som NTD Television tagit del av och redovisat i sin rapport från 24 november. (Foto: NTD Television)

Politiska vindarna har ändrats

Ända sedan den 20 juli 1999 har Falun Gong hela tiden varit förföljt i en omfattning och med en intensitet som inte setts sedan kulturrevolutionen (1966-1976), där miljontals människor dödades eller drevs till självmord för påstått oortodoxa politiska åsikter.

Utövare avvisas från arbetsplatser och deras barn nekas utbildning. Miljontals utövare hålls eller har hållits fängslade i arbetsläger och andra typer av i förvar, enligt Falun Dafa Information Center.

De fängslade utsätts för hjärntvätt och olika tortyrmetoder inklusive elektriska stötar, injektion av farliga droger, och svält. Kvinnliga utövare utsätts för våldtäkter och tvångsaborter.

Informationscentret har dokumenterat över 3 800 dödsfall genom tortyr och misshandel, men på grund av svårigheter med att få information från Kina tros denna siffra utgöra bara en bråkdel av det verkliga antalet.

Utredarna av anklagelser om organstöld från levande Falun Gong-utövare uppskattar att 62 000 mördades på sjukhus över hela Kina, för sina kroppsdelars skull, som användes i organtransplantationer, under perioden 2000-2008. Organstölderna fortsätter i Kina, och utredarna tror att utövare är fortfarande den viktigaste källan till organ för transplantationer i Kina.

Fastän Jiang Zemin avgick från sina officiella ledande positioner år 2002 och 2003, lämnade han efter sig ett omfattande nätverk av hantlangare och kumpaner, varav många fick sin position tack vare den ivrighet med vilken de förföljt Falun Gong.

Denna politiska fraktion, sammanhållen av gemensamma brott och en gemensam välgörare, har kämpat för att behålla sitt inflytande i partiet. I och med att Xi Jinping, en politiker som inte haft någon stor roll i förtrycket av Falun Gong, blivit regimens nye ledare, har Jiangs hantlangare hamnat i nya utredningar och utrensningar.

Genom den utomrättsliga processen Shuanggui, kan partimedlemmar själva arresteras på obestämd tid. Vissa blir till och med torterade för att tvinga fram bekännelser.

Regimen har inte kommit med några indikationer på att man tänker stoppa förföljelsen, men ett antal tjänstemän som var inblandade i den har fallit och utretts för korruption. Bland dessa återfinns förre säkerhetschefen Zhou Yongkang, och chefen för 610-byrån Li Dongsheng

Tiotusentals tjänstemän, av vilka ett stort men okänt antal i varierande grad har deltagit i förföljelsen av Falun Gong, har rönt liknande öden. Personer i 610-byrån och andra organ som är ansvariga för förföljelsen kan känna att tiden håller på att rinna ut.

Översatt från engelska.