Byggnads hotar med nytt strejkvarsel
Byggnadsarbetarnas förbund hotar med strejk. (Foto: AFP/ Fayez Nureldine)


Fackförbundet Byggnads kan komma att vidga sitt strejkvarsel. Beslut fattas på måndag eller tisdag. Byggnads liggande strejkvarsel utlöses den 18 april och gäller runt 1 000 personer på 46 arbetsplatser.

Byggnads liggande varsel är riktat mot byggkoncernen Peab. Nästan 1 000 personer på 46 arbetsplatser har tagits ut i strejk från och med den 18 april.

-Vi kommer under morgondagen (måndag) eller på tisdag ta ställning till om vi ska lägga mer varsel. Syftet med det här är att få lite tryck i förhandlingarna, säger Hans Tilly, ordförande i Byggnads.

Fyra avtal

De kärva förhandlingarna i bygg- och anläggningssektorn rör fyra avtal. Omkring 70 000 personer omfattas. Avtalen löpte ut den sista mars och ett par dagar senare gick Byggnads ut med sitt första varsel.

Parterna står långt från varandra, inte minst i frågan om förhandlingsrätten.

-De ombudsmän vi har kan inte förhandla på alla arbetsplatser. Vi måste ha en övergångsperiod, så att vi får delegera ut förhandlingsrätterna, säger Tilly.

Byggnads har omkring 200 ombudsmän och antalet byggföretag är omkring 20 000.

Tilly säger sig vara förvånad över att arbetsgivarna inte går med dessa krav, då det öppnar för fler uppgörelser ute på arbetsplatserna.

Informella samtal

Enligt Bo Antoni, vd för Sveriges Byggindustrier, försöker Byggnads vidga förbundets förhandlingsrätt på bekostnad av medarbetarna, medan han vill att så mycket som möjligt ska bestämmas av anställda och företag utan facklig inblandning.

-Det handlar om vilken utveckling vi vill ha. Vill vi att företagen och ombudsmännen ska diskutera löner, eller vill vi att företagen och de anställda ska göra det, säger han.

Konfliktens medlare har under påskheglen fört informella samtal med båda parter.

Enligt Antoni ska arbetsgivarsidan träffa medlarna för ett första möte på tisdagsförmiddagen. Facket har kallats in redan till på måndagen.

-Vi ska träffa medlarna klockan 13 på måndag, säger Tilly.

I gissningsleken om när det första medlarbudet kommer säger Tilly att han kan tänka sig en hemställan till nästa helg. Antoni å sin sida framhåller att man har till den 17 april på sig, dagen före det att strejken kan bryta ut.