Byggnader i Peking håller bara 30 år
Husen i Peking står bara 30 år i snitt. Inför OS revs många hus i förtid på grund av att de stod i vägen för vägar, moderna byggnader och arenor. (Foto: AFP)


En kinesisk statsstyrd media rapporterade att den genomsnittliga brukslängden på allmänna byggnader och bostäder i Peking ligger på ungefär 30 år. Detta ligger klart under den förväntade livslängden på 50-70 år. Peking ligger därmed högt på listan över städer med slösaktiga byggnadsmetoder.

China News Agency rapporterade den 15 januari att en rapport som lämnats in till Pekings politiska konsultativa kommission konstaterade att det från och med 2008 fanns 590 miljoner kvadratmeter användbart utrymme i allmänna byggnader och bostäder. Av dessa kommer omkring 400 miljoner kvadratmeter vara användbara i mindre än 50 år. Denna relativt korta livslängd beror på fel såsom brist på långsiktig planering och har lett till att många hyreshus rivs bara 15 år efter de byggts.

Enligt rapporten är en normal byggnads genomsnittliga livslängd 80 år eller längre. Somliga byggnader kan användas i flera hundra år. På det här sättet sparar man på resurser och material.

Wu Fan, redaktör för China Affairs, en kinesiskspråkig publikation baserad utanför Kina, anser att fastighetsprojektörer avsiktligt bygger byggnader med kort livslängd i Peking.

– Det är såhär de tjänar pengar inom fastigheter. Om 30 år är de redo att riva ner och bygga nytt. Det här är en ny idé som de driver. I USA och Europa kan många byggnader klara sig mer än 100 år. Ett hus bör klara sig åtminstone så länge som en människa, alltså 70 eller 80 år. Det här är bara hälften av det.

Enligt rapporten har de flesta byggnader, förutom nationella minnesmärken och viktiga offentliga byggnader, som uppförts under de dryga 50 år som gått sedan kommunistpartiet tog makten i Kina, byggts med omogna förhållningssätt till hur man hanterat material, planering, skötsel, design, konstruktion, inspektion och hur väl man följt standarder och lagar.

Det finns stor potential när det gäller att förbättra det verksamma livet för bostäder och offentliga byggnader. Det borde vara fullt möjligt att öka den genomsnittliga livslängden till 100 år. Exempelvis bör man använda natursten i särskilt viktiga byggnader och betong i urbana bostadsprojekt.

Enligt rapporten används nu allt mer betong i bostäder, för närvarande i 55 procent av alla byggnadstyper. Om man använde mer betong skulle Pekings byggnader ha en längre livslängd.

http://en.epochtimes.com/n2/content/view/10702/