Byggandet ökar mer utanför storstäderna
Jani Toivanen och Simon Dennolf berättar att det byggs mycket i Umeå just nu, betydligt mer än för 10 år sedan. Foto: Eva Sagerfors /Epoch Times


Medan husbyggandet i storstadslänen i år ökar mindre än förra året väntas byggtakten gå upp i övriga Sverige. Det visar nya siffror från Industrifakta. På en mindre ort, som Umeå upplevs den ökade byggtrenden inom branschen.

Förra årets ökningstakt för det totala husbyggandet i de tre storstadslänen, Stockholms-, Västra Götalands- och Skåne län, har under första halvåret i år dämpats avsevärt.

2014 steg investeringsnivån i dessa län med totalt drygt 8 procent, men årets takt pekar på en lika stor minskning. Industrifakta räknar emellertid med en viss tillväxt i storstadslänen även i år tack vare ökade bostadsinvesteringar.
– I övriga Sverige väntas byggtakten växla upp och här kan man peka på både ökat flerbostadshusbyggande och en växande offentlig husbyggnadsvolym, säger Magnus Klein, konjunkturansvarig på Industrifakta.

Lars Fredriksson, projektchef på OF Bygg KB i Umeå, säger att efterfrågan på nya bostäder är stor.
– Det har länge varit sug efter bostäder i Umeå. Det är markbiten som är bromsen i det hela, säger han.

I Umeå äger kommunen mycket av marken. De senaste åren har det byggts mer och Fredriksson säger att alla typer av byggnationer har ökat.
– Det märker vi på att det kommer in nya aktörer.

Jani Toivanen som arbetar för företaget märker att byggandet har ökat på senare år. Han berättar att det görs nyanställningar, så skillnaden är stor jämfört med för tio år sedan när han anställdes.
– Ja, då pratade man om varsel och man visste inte hur framtiden såg ut, säger Toivanen.

Enligt Statistiska centralbyrån visar trenden sedan flera år en kraftig ökning när det gäller bostadsbyggandet totalt i Sverige.

 


I områden utanför de större tätorterna ökar byggandet i år mer än i större tätortsområden. Foto: Eva Sagerfors /Epoch Times

I områden utanför de större tätorterna ökar byggandet i år mer än i större tätortsområden. Foto: Eva Sagerfors /Epoch Times