Bygga på Kinas gamla traditioner
Professor Albert Speer (med tillstånd av Ute Schmidt/Bildfolio/ASAP)


Kina är en sluten kultur för oss, men låg långt före oss i väst.” Det här tydliga medgivandet lade professor Albert Speer nyligen fram under en presentation vid Handels- och industrikammaren i Frankfurt.


Professor Albert Speer (med tillstånd av Ute Schmidt/Bildfolio/ASAP)

Professor Albert Speer (med tillstånd av Ute Schmidt/Bildfolio/ASAP)

Speer är en internationellt erkänd arkitekt och stadsplanerare från Frankfurt am Main i Tyskland. Hans tema vid föredragningen var: ”Tankar om utvecklingen av kinesiska städer.” Ämnet verkade liva upp den 74-årige professorn.

De bevis av historiska data och arkeologiska upptäckter som han funnit, fick honom att kalla Kinas tidiga utveckling för ”helt oväntad och fascinerande”. Han jämförde arrangemangen av krigarna i terakottaarmén (8 000 soldater i närheten av staden Xi’an, Shaanxi, i centrala Kina) med exaktheten i längd och bredd. Dessa terrakottakrigare som är mer än två tusen år gamla sägs innehålla krom, vilket moderna människor säger upptäcktes första gången i Europa 1920.

Staden som symbolen för kosmisk ordning och harmoni

Speer citerade Konfucius som hade talat om staden som en symbol för kosmisk ordning och harmoni. Arkitektens tankar kretsade kring det kinesiska konceptet att leva i ”kvadrater”. Det kan härleddas från ”Li”, en kvadrat som mäter ungefär 400 x 400 meter. Var och en av dem var i forna tider omgiven av en skyddande mur med grindar vilka låstes varje kväll. Hela staden var baserad på denna princip om ”kvadrater”. De lades ut i en bestämd nord-sydlig axel kring en huvudgata. Enligt traditionen var kejsaren den enda som tilläts titta söderut under stora ceremonier, medan undersåtarna fick titta norrut, mot kejsaren.


Zhong är symbolen för stad och mitten, den finns i Pekings stadsplanering (Foto: Epoch Times)

Zhong är symbolen för stad och mitten, den finns i Pekings stadsplanering (Foto: Epoch Times)

Denna nord-sydliga axel går genom stadens centrum. I Peking utgår denna axel i norr från den Förbjudna staden och går sedan till Himmelens tempel i söder. Detta leder fram till den skriftliga symbolen för mitten och stad, en rektangel genombruten av en axel som löper i nord och sydlig riktning, vilket kineserna kallar ”Zhong.” Detta namn gav Speer sin tysk/kinesiska arkitektbyrå 1964. Sedan dess har företaget, grundarens partner och 120 anställda stora kunder i 20 kinesiska städer, inklusive Shanghai, Changchun och Chongqing. Medan han fortsatte sitt anförande, funderade han på vanan att titta mot framtiden, i stället för att blicka bakåt mot gamla värderingar.

Enhetlig stadsplanering

Speer anser att Kina hade tagit till sig en praktisk regel: en stad ska endast vara så stor, att det omkringliggande området tillåter invånarna att försörja sig, få vatten och upprätthålla stadens infrastruktur. Detta är en ekologiskt sund princip som måste återinföras i modern stadsplanering. Men det sker inte i de megastora städerna.

– När man kört i cirka två timmar från Peking eller Shanghai, befinner man sig i medeltida miljö.


Allt är fyrkantigt i Peking, från minsta plats till hela staden. (Foto: Tillstånd av AS & P)

Allt är fyrkantigt i Peking, från minsta plats till hela staden. (Foto: Tillstånd av AS & P)

Den första kinesiska kejsaren, Qinshi Huangdi utarbetade det enhetliga gatunätet, som sedan dess har legat till grund för kinesisk stadsplanering. Att orientera sig i en stad med räta vinklar är till god hjälp, och här nämner Speer några exempel: staden Chang’an (Xi´an), Peking och den grekiska staden Milet. Han hänvisar även till gamla ritningar av Rom, Barcelona och andra moderna städer där systemet även i dag fungerar bra.

”En stadsbild typisk för Tyskland”

Det kom en order från Shanghai att bygga en bilstad i Anting. Den skulle bli navet för biltillverkare och försäljare för bland andra Volkswagen, och hem för bilbyggare och bilsäljare i 20 år. Kineserna krävde en stadsbild som skulle se typiskt tysk ut, eller åtminstone europeisk. Området är avsett för 50 000 människor och får inte innehålla höghus. Kina söker sig mot privat ägande av bostäder.

Bland andra bilföretag har Volkswagen haft ett dotterbolag där de senaste 20 åren. Kraven som kineserna ställer på planerarna får vissa människor att le: stadsbilden borde se typisk tysk ut eller åtminstone europeisk. Speer kallar jobbet ”inte enormt”, men det är ändå ett projekt för 50 000 invånare. Husen ska förhoppningsvis inte bli alltför höga, men i Kina har nu en annan tanke slagit rot: i stället för subventionerade bostäder, främjar kineserna lägenhetsägande. Ett annat projekt får honom att flyga till Changchun för att träffa borgmästaren och underteckna ett planeringskontrakt. Men det byggs ingenting där från slutet av oktober till april på grund av kylan.

Speer funderar ibland på den ekonomiska ersättningen för arbetet som är mindre än väntat, men är filosofisk, påpekade att efter två år har kanske 20 procent av hans planering godkänts, vem som har gjort arbetet spelar ingen roll för honom så länge det slår väl ut. Men han anser det viktigt att den politik som Hu Jintao gav uttryck för i folkkongressen får lika tyngd för utvecklingen och miljön. Hittills har detta bara varit en pappersdröm, men om Hu menar allvar, kommer allt annat att ta hand om sig självt.


Den kvadratiska arkitekturens grundkonstruktion är uppenbar i staden Como, en stad i Lombardiet, Italien (Foto: Tillstånd av Marco Vabenesi)

Den kvadratiska arkitekturens grundkonstruktion är uppenbar i staden Como, en stad i Lombardiet, Italien (Foto: Tillstånd av Marco Vabenesi)

Kineser tänker i bilder, européer längs med idéer om processer

Men varför är Kina intresserat av europeiskt kunnande? Speer liknar det vid rubriken ovan. Dessutom finns det en viss prestige som hänger ihop med stadsplaneringen i Europa och att följa den femåriga planen fram till 2010. Dessutom har 60 år med kinesiskt kommuniststyret gjort sig av med mycket av det som var värt att behålla.

Återuppvaknandet av de traditionella kinesiska kulturella värden måste komma utifrån.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/13966/