Bushs Irakplan nedröstad
Representanthuset röstade ner Bush förslag. (Foto: AFP/ Win McNamee/Getty Images)


USA:s representanthus röstade i kväll ned president George W Bushs Irakstrategi. ”Resolutionen är icke bindande”, svarade Bush avfärdande i ett pressmeddelande.

Den symboliskt tunga men formellt betydelselösa resolutionen mot Bushs truppförstärkning på 21 500 man till Irak godkändes av en majoritet av kammaren, 246 röster mot 182. Den demokratiska majoriteten fick sällskap av 17 ja-röster från de 201 republikanerna.

-Inga fler in blanco-checkar till president Bush om Irak, hade talmannen Nancy Pelosi förklarat under debatten.

Hon förutspådde att nu när representanthuset efter valet i höstas domineras av demokraterna kan en rad lagförslag mot Bushs Irakplaner väntas gå igenom.

-Detta är en politisk charad, kontrade John Boehner, kammarens minoritetsledare för Bushs republikaner.

Även senaten ska prata om resolutionen, under en session som demokraterna kallat till i morgon. Att senatorerna går till jobbet under helgen är mycket ovanligt, men det är ännu oklart om senaten verkligen kommer att rösta om resolutionen.