Bush ber kongressen om krigsfinansiering
USA:s president George Bush uttalar sig den 22 oktober i Vita huset efter ett möte med militära stödorganisationer i Washington DC. Bush ber kongressen om ytterligare tre hundra miljarder kronor utöver den ursprungliga summan på 1,35 biljarder kronor för 2008 års krigskostnader. (Nicholas Kamm/AFP/Getty Images)


Bush ber den amerikanska kongressen om ytterligare tre hundra miljarder kronor för att finansiera krigskostnader samt ”andra akuta nationella säkerhetsbehov”. Enligt ett uttalande från Vita Huset tidigare i veckan ska pengarna säkra skydd, utrustning och beredskap för USA:s militärstyrkor.

Pengarna ska även stödja den pågående militära verksamheten och underrättelseoperationerna i Irak och Afghanistan, samt täcka kostnader för skadade och deras familjer.

De tre hundra miljarder kronorna kommer ovanpå tidigare begäran om de 1,35 biljarder från februari vilket får totalkostnaden att uppgå till 1,83 biljarder för budgetåret 2008.

Vita huset sade i ett pressmeddelande att den nya förfrågan baseras på nya upptäckter och de senaste vittnesmålen från general David Petraeus och den amerikanske ambassadören i Irak, Ryan Crocker.

General Petraeus har lett de internationella styrkorna sedan 2007. Vittnesrapporten som Petraeus gav inför kongressen i september innefattar en rapport som säger att förhållandena i Irak har förbättrats men att mer pengar behövs för att fortsätta göra framsteg.

Försvarssekreteraren Robert Gates angav de förväntade kostnaderna för kriget under 2008 i sitt vittnesmål för kongressen.

Översatt från version