Bulgariska sköterskornas dödsdom ändrad till livstid
På arkivbilden syns vårdarbetarna under en rättegång i Tripoli, (från vä till hö), översta raden: Valia Georgieva Cherveniashka, Nasia Stoitcheva Nenova, Valentina Manolova Siropulo och på nedersta raden: Christiana Malinova Valcheva, Snezhana Ivanova Dimitrova och läkaren Ashraf Ahmad Juma Hajjuj. (Foto: AFP /FILES/Mahmud Turkia)


Dödsdomen för de fem bulgariska sköterskorna och en läkare som anklagats för att ha smittat 438 antal barn med HIV i Libyen har ändrats till livstid. Bulgarien har efter domstolsbeslutet krävt att vårdarna skall lämnas ut till hemlandet.

Det högsta juridiska rådets beslut i Libyen kom efter det att föräldrarna till de smittade barnen släppte kravet på dödsdomarna när de fått en kompensation på en miljon dollar (725 000 euro) per barn. Pengarna kommer enligt rapporter från en internationell fond, som den libyska regeringen och EU har gett bidrag till.

Bulgarien har krävt att sköterskorna och läkaren skall överlämnas till Bulgarien. Ivailo Kalfin, bulgariens utrikesminister har meddelat att förhandlingar om överlämnandet skall börja idag onsdag.

– Det här beslutet är ett stort steg i rätt riktning….För oss kommer fallet avslutas först när de alla kommer tillbaka till Bulgarien, sade Kalfin till BBC.

Libyens utrikesminister sade att Tripoli kommer att överväga de sex personernas överflyttning till Bulgarien.

– Det finns ett legalt samarbetsavtal mellan Libyen och Bulgarien och vi har inget emot att de bulgariska sköterskorna och läkaren får nytta av det, sade Abdel-Rahman Shalqam till nyhetsbyrån AP.

De fem sköterskorna och den palestinska läkaren, som numer är bulgarisk medborgare, anklagades för att medvetet ha injicerat 438 barn med HIV-smittat blod. Av barnen har hittills 56 dött.

De anklagade har suttit fängslade sedan 1999, och fick dödsdomarna 2004. Sköterskorna och läkaren har hela tiden hävdat sig vara oskyldiga och har sagt att deras erkännanden tvingats fram under tortyr.

Utländska experter som undersökt fallet har sagt att infektionerna hade börjat redan innan de sex anklagade hade börjat arbeta och mer troligt berodde på dåliga hygieniska förhållanden på sjukhuset.

Bulgarien och dess allierade inom EU och USA säger att Libyen utnyttjat fallet för att avvärja kritik från landets bristande hälsovård.


Anhöriga till de bulgariska sköterskorna som sitter fängslade i Libyen hade ett möte med Frankrikes nye ambassadör till Bulgarien, Etienne du Poncins (hö), på den franska ambassaden i Sofia, Bulgaria, den 17 juli 2007. (Foto: AFP / Boryana Katsarova)

Anhöriga till de bulgariska sköterskorna som sitter fängslade i Libyen hade ett möte med Frankrikes nye ambassadör till Bulgarien, Etienne du Poncins (hö), på den franska ambassaden i Sofia, Bulgaria, den 17 juli 2007. (Foto: AFP / Boryana Katsarova)